Noord-Nederland wil 9,5 miljard van het Rijk voor nieuwe infrastructuur

De drie noordelijke provincies van Nederland willen gezamenlijk 9,5 miljard euro investeren in betere infrastructuur. De provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Groningen willen in de toekomst 220.000 woningen bouwen waarvoor de Lelylijn vereist is.

De ambities staan vermeld in het rapport 'Bouwstenen voor het Deltaplan' welke een gezamenlijk plan is van de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Het plan is gericht aan de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet.

Woningbouw en bereikbaarheid

De vier provincies zien mogelijkheden voor de bouw van 220.000 extra woningen, bovenop de bestaande 100.000 woningen die zij al willen realiseren. Het gaat om 45.000 voor Drenthe, 80.000 voor Flevoland, 45.000 voor Fryslân en 50.000 voor Groningen. Daarnaast moet er ook een boost komen voor de economische ontwikkeling. Om het noorden beter bereikbaar te maken moet er drastisch worden geïnvesteerd in de bereikbaarbaarheid, stelt het rapport. Zo moet de Lelylijn er komen die het noorden met de Randstad verbindt met veertig minuten reistijdwinst. Ook moet het bestaande spoor op het traject Amsterdam - Lelystad - Zwolle - (Groningen - Leeuwarden) verbeterd worden en de spoorlijn Zwolle - Emmen waarop een aansluiting kan worden gemaakt op de toekomstige Nedersaksenlijn die tussen Veendam, Emmen en Almelo moet gaan lopen.

Het rapport maakt duidelijk dat de nieuwe infrastructuur het vestigingsklimaat verbetert en daarmee de economische positie. De investeringen in infrastructuur zijn geraamd op eenmalig 9,5 miljard euro, waarbij het noorden dus gebaat is met deze investering. Als de economische potentie van Noord-Nederland ten volle kan worden benut, dan groeit de waarde van de regionale productie van goederen en diensten met zo’n 24 miljard euro per jaar waarmee het hele land er van kan profiteren.

De nieuwe infrastructuur die er volgens het rapport moet komen

De nieuwe infrastructuur die er volgens het rapport moet komen (Afbeelding: Bouwstenen voor het Deltaplan)