Renovatie station Naarden-Bussum van start

De gevel van station Naarden-Bussum (Foto: NS)
De gevel van station Naarden-Bussum (Foto: NS)

Vanaf 9 april zal er worden gestart met de renovatie van de gevel en zijvleugels van het monumentale stationsgebouw van Naarden-Bussum. De werkzaamheden die plaatsvinden zullen voor reizigers enige hinder opleveren, maar worden tot een minimum gebracht.

De opdracht wordt door aannemer Dekker Bouw & Infra uitgevoerd in opdracht van NS en ProRail. Naar verwachting is de renovatie in april volgend jaar afgerond. Op dat moment zijn de ruimtes in de zijvleugels beschikbaar voor verhuur.

Overlast

De overlast voor reizigers en bewoners zal beperkt blijven, omdat het meeste werk zal plaatsvinden buiten de looproutes van de reizigers. Er wordt zowel buiten als binnen gefaseerd gewerkt. Dit betekent dat er steeds op andere plaatsen hekken worden neergezet om enerzijds de werkzaamheden af te schermen en anderzijds de overlast voor de reizigers tot het minimum te beperken.

Zo zal de westzijde van het station voorzien worden van een nieuwe toegang, P+R terrein en fietsenstalling. Er zijn de afgelopen tijd al veel werkzaamheden verricht aan het station. Zo is er vorig jaar een nieuwe doorgang gemaakt bij de AH to Go richting perron 1. Dit perron is tevens verbreed en opnieuw ingericht. Ook is de stationshal inmiddels voorzien van een nieuwe vloer.

Toegankelijkheid

Daarnaast zijn er plannen om het station nog beter toegankelijk te maken voor reizigers door een nieuwe toegang te creëren aan de westzijde (nu de achterzijde) van het station. Dit zorgt ervoor dat reizigers makkelijker en sneller de perrons en de uitgangen kunnen bereiken. Bij deze toegang komt een nieuwe fietsenstalling en een plein voor Kiss & Ride.

Parkeren

Ook komt er een nieuw P+R terrein met kentekenherkenning en plek voor 97 auto’s, waaronder 4 plekken met laadpunten voor elektrische auto’s. De voorbereidende werkzaamheden voor het P+R terrein zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat het P+R terrein deze zomer klaar is. Na de zomer begint ProRail met de aanleg van de Kiss & Ride, fietsenstalling, nieuwe westelijke toegang en aanleg van groen. Al deze werkzaamheden zullen naar verwachting juni 2022 zijn afgerond.