Vanaf 2024 schop in de grond voor capaciteitsvergroting Amsterdam Centraal

Het station van Amsterdam Centraal wat in 2024 weer op de schop gaat (Foto: Kevin Hackert)
Het station van Amsterdam Centraal wat in 2024 weer op de schop gaat (Foto: Kevin Hackert)

Woensdag is het tracébesluit gepresenteerd waarin bekend gemaakt wordt dat de spoorcapaciteit van Amsterdam Centraal de komende tien jaar grondig wordt vernieuwd. Het doel is dat vanaf 2030 vanuit alle richtingen minimaal elke tien minuten een trein van en naar de hoofdstad vertrekt.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): "Het is belangrijk dat we Amsterdam Centraal klaarmaken voor de toekomst, zowel het spoor als het station. Nu is het misschien rustig op Amsterdam CS, maar de reizigers zullen terugkomen na de pandemie. De verwachting is zelfs dat er meer mensen gebruik willen maken van het station dan voor de crisis. Dankzij deze aanpassingen gaat de reiziger er echt op vooruit en staat de trein elke tien minuten klaar."

Meer treinen

Na zes jaar plannen kan er aan het eind van 2021 gestart worden met de eerste voorbereidende werkzaamheden. In 2024 zal het station en het spoor op de schop gaan.  Voor de pandemie was Amsterdam Centraal één van de drukstbezochte stations in Nederland met dagelijks 200.000 reizigers. De verwachting is dat na de coronacrisis dit aantal zal terugkeren en zelfs zal groeien.

Uiteindelijk zullen er dan over tien jaar uiteindelijk op verbindingen tussen Amsterdam en Noord-Holland, Flevoland en Brabant elke tien minuten een trein rijden. Om dit mogelijk te maken zijn er werkzaamheden noodzakelijk waarbij er ook ruimte is om andere ambities uit Toekomstbeeld OV 2040 te verwezenlijken, zoals het sneller kunnen reizen tussen de Randstad en het Noorden en Zuiden van het land en het aantrekkelijker maken van internationale treinreizen.

John Voppen, topman van ProRail: “Amsterdam groeit, net als de steden in de regio. Daarom willen we dat er over tien jaar elke dag 275.000 reizigers de trein kunnen pakken op Amsterdam CS. Door wissels weg te halen, en het spoor te upgraden met de beste seinen, zorgen we dat hier de komende jaren veel meer en veel vaker treinen kunnen gaan rijden.”

Aanpassingen

Aanpassingen die worden gedaan aan het spoor zijn onder andere het vervangen van vijf bruggen bij de Oostertoegang en het aanleggen van een nieuwe kruising bij de Dijksgracht, waardoor treinen zonder te wachten elkaar kunnen kruisen. Het aantal doorgaande sporen gaat terug van tien naar negen, er komen minder wissels, en een gedeelte van het spoor wordt vernieuwd. Treinen kunnen hierdoor korter achter elkaar het station binnenrijden.

Dankzij de aanpassingen aan de sporen in het station kunnen de perrons en trappen worden verbreed. De bestaande reizigerstunnel onder het spoor wordt vernieuwd en de Oosttunnel flink aangepakt. In deze tunnel komt ruimte voor winkeltjes en bevinden zich straks extra opgangen naar de perrons.

De plannen zijn tot stand gekomen in goede samenwerking met de gemeente Amsterdam. Gezamenlijk is ingezet op behoud van het monumentale karakter van het station en de verbinding van het spoor met de stad.