Vanaf volgende week omvangrijke werkzaamheden rondom Rotterdam

De Moerdijkbrug voor de HSL zal voorzien worden van windschermen (Foto: Joop van Houdt)
De Moerdijkbrug voor de HSL zal voorzien worden van windschermen (Foto: Joop van Houdt)

ProRail werkt van zaterdag 7 november tot donderdag 19 november onafgebroken aan het spoor rondom Rotterdam. Het gaat om achttien projecten, van Schiedam tot Moerdijk, die samen een uitzonderlijke hoeveelheid spoorwerk vormen. Dit betekent hinder voor treinreizigers.

Spoorbeheerder ProRail werkt aan meer dan 30 wissels tussen Rotterdam en Barendrecht. Deze worden deels verwijderd en deels vervangen. Daarnaast wordt gewerkt aan de bovenleiding en het treinbeveiligingssysteem. In de Willemspoortunnel worden spoorstaven en dwarsliggers vervangen en aan het spoor bij de stations Barendrecht en Rotterdam Centraal wordt onderhoud gepleegd.

In dezelfde periode voert ProRail een bijzondere klus uit op de Brug Hollandsch Diep, waar de treinen voor de HSL tussen Rotterdam en Breda overheen rijden. Er worden windschermen aangelegd, om het treinverkeer minder gevoelig te maken voor harde wind. Dit werk kan zonder extra hinder voor reizigers gedaan worden, omdat er op dat moment over de HSL geen treinen kunnen rijden door het werk aan de wissels rond Rotterdam.

Hinder voor treinreizigers

De werkzaamheden leveren hinder op voor reizigers. Normaal gesproken zouden dergelijke werkzaamheden in schoolvakanties plaatsvinden. In dit geval kon dat niet doordat er al heel veel spoorwerk elders in het land gebeurde gedurende de vakanties. Als gevolg daarvan waren er niet voldoende mensen en spullen voorhanden om al het werk rond Rotterdam in een van de vakanties te doen.

Gevolgen vanwege corona

NS en ProRail benadrukken dat tijdens de werkzaamheden de huidige regelgeving rondom corona nog deels zullen gelden. Gespecialiseerd personeel voor werk aan het spoor komt deels uit het buitenland en ook bouwpersoneel kan te maken krijgen met quarantainemaatregelen. Daarom is het voor NS en ProRail moeilijk in te schatten hoe de omstandigheden er tijdens geplande buitendienststellingen uitziet.

Of er veel reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer heeft invloed op de inzet van vervangend vervoer en bussen. De beschikbaarheid van bouwpersoneel bij de aannemer heeft invloed op de planning en het kunnen afronden van het werk aan het spoor. Gedurende de buitendienststelling zullen NS en ProRail een zo duidelijk mogelijk beeld geven van het verloop van de werkzaamheden en adviezen voor reizigers. Reizigers wordt aangeraden tijdens de periode van de hinder de reisplanner en het reisadvies in de gaten te houden.

Correctie 30 oktober:

Per abuis werd er gesproken over de Moerdijkbrug. In dit artikel gaat het over de HSL-brug 'Brug Hollandsch Diep'. De Moerdijkbrug is de naastgelegen brug voor het reguliere treinverkeer. Inmiddels is het artikel hierop aangepast. Onze excuses.