ProRail heft steeds meer onveilige spoorwegovergangen op

Een spoorwegovergang van het NABO-soort (Foto: ProRail)
Een spoorwegovergang van het NABO-soort (Foto: ProRail)

Steeds meer onveilige overwegen van het NABO-soort worden opgeheven, meldt ProRail. Sinds dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 de aanpak heeft versneld, zijn er momenteel al ruim 65 onveilige overwegen verwijderd of beveiligd, waarvan al 15 stuks in de afgelopen maanden.

Met de aanpak moet het oversteken van het spoor weer veilig worden voor weggebruikers. Nog steeds vinden er jaarlijks diverse ongelukken op dit soort overwegen plaats met grote gevolgen. In mei van dit jaar vond er nog een fataal ongeluk plaats op een onveilige overweg in het Drentse Hooghalen waarbij een NS-machinist om het leven kwam.

ProRail werkt samen met andere partijen aan het verbeteren van de veiligheid op de onveilige overwegen. De ambitie is om in 2023 alle openbare NABO's op het hoofdspoor te hebben aangepakt. De meeste van dit soort overwegen liggen in Noord-Nederland en Oost-Nederland.

Aanpak

ProRail heeft in opdracht van het ministerie van I&W 180 onbeveiligde overwegen in een programma ondergebracht om ze zo snel mogelijk aan te pakken. Hiervoor is er door het rijk 64 miljoen euro vrijgemaakt. In de afgelopen periode zijn er al diverse NABO's afgesloten, verwijderd, of  voorzien van beveiliging. Een woordvoerder van ProRail zegt dat elke aanpak uitkomt op maatwerk: "Per overweg is de puzzel steeds weer anders, maar door goed samen te werken met onze stakeholders behalen we goede resultaten. Dankzij dit programma neemt de veiligheid voor weg- en treinverkeer toe."

Onder de stakeholders vallen de overheden, landeigenaren, vervoerders, terreinbeheerders, nutsbedrijven, belangenverenigingen en aannemers. Met deze partijen wordt nauw samengewerkt om overwegen aan te pakken. Inmiddels zijn twee NABO-overwegen in Hooghalen al verwijderd.

Samenwerking

Omdat elke overweg anders is kan ProRail nooit eenzijdig een besluit nemen. Bij publieke overwegen is het de gemeente of een specifieke wegheeerder die belist of een overweg kan worden opgeheven of aangepast. maar bij particuliere overpaden kan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden. "Dit zijn lange procedures, omdat er soms sprake is van meerdere percelen waar recht van overpaden voor gelden.", vertelt de woordvoerder.

Voor de aanpak van een NABO zijn er volgens ProRail diverse mogelijkheden. Zo kan de overweg worden verwijderd, of er wordt een parrallelweg naast het spoor gelegd die naar een bestaande beveiligde overweg toe leidt, of er wordt een brug of tunnel aangelegd, of de overweg wordt beveiligd met slagbomen, lichtsignalen en een bel.