Deutsche Bahn bouwt nieuwe onderhoudswerkplaats voor ICE in Nürnberg

Een ICE-4 trein in Duitsland (Foto: Rob Dammers)
Een ICE-4 trein in Duitsland (Foto: Rob Dammers)

De Deutsche Bahn gaat in Neurenberg een nieuwe onderhoudshal bouwen voor hun ICE-treinstellen. De uitbreiding moet er uiteindelijk voor zorgen dat er per dag 25 treinstellen via een pitstraat onderhouden kunnen worden.

De nieuwe werkplek moet zorgen voor 450 extra arbeidsplaatsen. Met de realisatie van het nieuwe gebouw is onegveer 400 miljoen euro gemoeid en moet in 2028 geopend gaan worden. De nieuwe werkplaats zal 100 procent CO2-neutraal zijn. De onderhoudshal zal 450 meter lange worden en worden voorzien van zes sporen waar per dag maximaal 25 ICE-treinen per dag hun onderhoud kunnen krijgen. De exacte locatie voor de onderhoudshal moet nog bepaald worden. De Deutsche Bahn is over de exacte ligging ervan in nauw overleg met de vergunningverlenende autoriteiten waarbij ook omwonenden en milieuverenigingen tot in detail erbij worden betrokken.

Alleen al voor de uitbreiding en modernisering van zijn langeafstandsvloot investeert de Deutsche Bahn al naar verwachting een recordbedrag van 8,5 miljard euro in 2026, waarbij er in totaal 167 nieuwe ICE 3- en 4-treinen geleverd zullen worden.

Ronald Pofalla, directeur DB Infrastructuur licht toe: "Neurenberg is een centrale hub in ons netwerk en daarom een ​​ideale locatie voor onze nieuwe fabriek. We creëren hier 450 aantrekkelijke banen en lokale bedrijven kunnen deelnemen aan aanbestedingen voor de bouw van de fabriek. We versterken daarmee de economische kracht van de hele regio."

Neurenberg heeft al verschillende fabrieken van de Deutsche Bahn. Hier zijn momenteel meer dan 5.000 medewerkers werkzaam

Geschiedenis

De geschiedenis van het spoor in Neurenberg gaat terug naar ongeveer 200 jaar geleden. De afgelopen decennia is de Beierse metropool nog belangrijker geworden als spoorwegknooppunt, onder meer door de opening van de hogesnelheidsverbinding München-Berlijn in 2017. Ook de Europese Noord-Zuid en Oost-West snelwegen kruisen elkaar in Neurenberg.