NS komt 5000 mensen financieel tegemoet voor transporten WO-II

NS keert ruim 5000 tegemoetkomingen uit vanwege transporten WO-II (Foto: Gouwenaar)
NS keert ruim 5000 tegemoetkomingen uit vanwege transporten WO-II (Foto: Gouwenaar)

Vijfduizend mensen hebben van de NS een financiële tegemoetkoming gekregen voor de rol die de NS speelde in het transport van Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. In totaal heeft de NS nu zo’n 40 miljoen euro uitgekeerd.

Van de toegewezen tegemoetkomingen zijn er 721 bestemd voor overlevenden van de transporten. Zij krijgen recht op 15.000 euro. De grote meerderheid van de aanvragers zijn nabestaanden, waaronder weduwen en weduwnaars. Zij krijgen 7500 euro. Kinderen krijgen 5000 tot 7500 euro uitgekeerd. Afgelopen woensdag liep de deadline, tot waneer er aanvragen konden worden ingediend, af. Momenteel is de NS nog bezig met beoordelen van een deel van de aanvragen.

In totaal zijn er 7600 aanvragen ingediend waarvan er 1250 aanvragen zij afgewezen omdat die niet aan de gestelde eisen voldeden.

NS tijdens de WO-II

De NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter speciaal ingelegde treinen gereden om Joden, Sinti en Roma te vervoeren met concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland. De vervoersbedrijf beschouwt de medewerking aan deze deportaties door de bezetter als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf en heeft hier in 2005 bij monde van toenmalig president-directeur Aad Veenman excuses voor aangeboden.

Een commissie onder leiding van voormalig PvdA-leider en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen voert de regeling uit.