Rover: Veel kritiek van reizigers op handhaving mondkapjesplicht

ING ziet trager herstel van het openbaar vervoer (Foto: Treinenweb)
ING ziet trager herstel van het openbaar vervoer (Foto: Treinenweb)

Steeds meer reizigers lijken de mondkapjesverplichting te negeren, of de gezichtsbescherming op de verkeerde manier toe te passen. Dat concludeert het Meldpunt Corona van reizigersverening Rover. Zij willen dat er meer controle hierop moet plaatsvinden.

De reizigersvereniging heeft aangegeven heel veel klachten ontvangen te hebben van reizigers. Momenteel zouden 500 klachten, wat gelijk staat aan 40 procent, over het negeren van de verplichting gaan. Reizigers spreken onder meer over benauwdheid, gebrek aan comfort of zijn bang dat ze medische klachten krijgen door het dragen van mond- en neusbescherming.

Vooral in de afgelopen periode neemt het aantal klachten toe over reizigers die niet langer een mondkapje opzetten. Andere reizigers maken zich hier zorgen over, vooral als ze zelf al problemen hebben met hun gezondheid of het OV gebruiken voor een bezoek aan familieleden met een zwakkere gezondheid.

'Betere voorlichting'

De reizigersorganisatie zelf heeft al eerder gepleit voor betere voorlichting over het gebruik van mondmaskers. Daarnaast benadrukken ze dat de verplichting niet voor niks is, en dat reizigers altijd een mondkapje in het openbaar vervoer moeten dragen, ongeacht ze het niet eens zijn met de regel. In totaal bestaat 73,3 procent van de klachten in het meldpunt uit kritiek op het mondkapje. Een ander deel van de klachten gaat over het verplicht moeten registeren van de fiets en de onmogelijkheid OV-abonnementen, los van NS Flex, te kunnen pauzeren.