NS: Twee derde van reizigers heeft begrip voor aanmeldingssysteem

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op het station (Foto: NS)
Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op het station (Foto: NS)

De Nederlandse Spoorwegen hebben bijna 46.000 reacties van reizigers ontvangen op het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis. Bijna de helft van de uitgenodigde reizigers, heeft daarmee deelgenomen aan het onderzoek. Een groot deel heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een voorgestelde aanmeldservice.

De onderzoeksresultaten worden op dit moment door onderzoekers van NS en de TU Delft verwerkt. De vervoerder verwacht de eerste bevindingen binnenkort te kunnen delen met de andere OV-bedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De TU Delft gebruikt de resultaten voor wetenschappelijke publicaties, zodat de kennis ook beschikbaar komt voor een breder publiek.

De NS heeft twee weken geleden circa 100.000 treinreizigers uitgenodigd voor een onderzoek via internet. Uit een eerste analyse van de onderzoeksresultaten zouden enkele opvallende resultaten zijn gekomen. Zo verwacht een op de drie reizigers na de coronacrisis meer thuis te zullen werken, en denkt twee op de vijf reizigers minder vaak tijdens de spits te gaan reizen.

Aanmeldservice

Een van de onderdelen van het onderzoek is een mogelijke aanmeldsysteem voor reizen. Dit zal bedoeld worden zodat de drukte in de treinen beter gespreid zullen worden. Hierin gaf twee op drie reizigers aan begrip voor een toekomstig systeem te hebben.

Naast de lopende onderzoeken naar de effectiviteit van verschillende coronamaatregelen in treinen en op stations, zal NS daarom vanaf komende week ook zo’n aanmeldservice technisch uitwerken en testen. Deze test zal plaatsvinden met 5.000 testreizigers die ook nu nog frequent reizen met de trein. Voornamelijk reizigers met een vitaal beroep. Zij worden gevraagd om zich vrijwillig aan te melden.

Rover: Kritisch over aanmeldsysteem

Reizigersvereniging Rover heeft zich kritisch uitgelaten over de proef met het aanmeldsysteem . De belangenorganisatie wil dat het openbaar vervoer makkelijk toegankelijk is voor iedereen en vreest dat dit systeem daar aan afdoet. Rover-directeur Freek Bos vreest dat dit het openbaar vervoer minder aantrekkelijk maakt: "Hierdoor zou geen sprake meer zijn van het maken van een vrije reis. Openbaar vervoer wordt dan een stuk minder openbaar en het systeem gaat boven de reiziger".

Veel mensen hebben boos en bezorgd bij Rover gereageerd nadat de NS de plannen voor een mogelijk reserveringssysteem liet doorschemeren. "Het systeem lijkt weinig respect voor privacy te hebben. Bovendien wordt het omgeven door onzekerheden: hoe gaat het systeem om met uitgevallen ritten? Is de trein straks nog wel toegankelijk voor mensen die niet overweg kunnen met digitale middelen?", vervolgt Freek Bos.

De reizigersvereniging heeft aan het Rijk gevraagd om regie te nemen en te zorgen dat binnen het hele openbaar vervoer dezelfde coronamaatregelen zouden gelden. Rover vindt het onacceptabel dat NS nu toch een eigen koers lijkt te gaan varen.

Update: Het artikel is aangepast omdat het om een vrijwillige proef met een aanmeldingssysteem gaat.