Intercityverbinding naar Aken staat onder politieke druk

Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) vindt dat minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat de regie moet nemen om te zorgen dat er alsnog een intercity tussen Amsterdam - Heerlen en Aken gaat rijden.

In een vergadering van een Tweede Kamercommissie over het spoor zei Amhaouch dat er een plan moet komen over hoe de intercity-verbinding wèl kan worden gerealiseerd in plaats van allerlei redenen aan te dragen waarom het niet kan.
"Het gaat erom dat we een politieke beslissing nemen. De tijd van 'ja maar' is voorbij", heeft de CDA'er laten weten. Ook benadrukte hij dat Aken ook een aansluiting heeft op het HSL-netwerk, waarmee de treinverbinding een mooie vervanger kan worden voor het vliegtuig.

Ook Tweede Kamerlid Cem Lacin (SP) gaf steun aan Amhaouch en ging mee met zijn bewoordingen: "Je bent van daaruit in vier uur in Londen. Maar de intercity is eveneens voor grensarbeiders van belang".

Motie

Eind november vorig jaar nam de Tweede Kamer met zeer ruime meerderheid een motie van CDA en SP aan waarin stond dat de verbining naar Aken deel moet gaan uitmaken van de nieuwe vervoersconcessie met de NS die op 2025 in zal gaan. Echter kregen ze geen steun van de NS en de minister. Zij wezen op hoge exploitatiekosten en de risico's voor de punctualiteit van de dienstverlening op de drukke treincorridor tussen Amsterdam en Eindhoven, waardoor er voolopig geen sprake zal zijn van een directe grensoverschrijdende verbinding. Echter lijkt het plan nog niet gestrand: De minister heeft gezegd dat er in het tweede kwartaal een knoop wordt doorgehakt. Er zal dan overleg plaatsvinden met alle betrokkenen, inclusief de Duitse vervoersautoriteiten. Vervolgens is de Tweede Kamer aan zet om daar een mening aan te geven.

SP-kamerlid Lacin heeft wel laten weten dat minister Van Nieuwenhuizen tijdig met de NS in gesprek gaat zodat de treinen ook op het Duitse spoor kunnen rijden. Voor de ICNG-treinstellen heeft de NS momenteel bij treinbouwer Alstom nog een optie open, waarvan gebruik kan worden gemaakt, om een speciele serie ICNG-D(uitsland) te bouwen die de grens kan passeren. De NS heeft in een andere optie al gebruik gemaakt om een Belgische serie van de ICNG te ontwikkelen voor de IC-Brussel.

Foto: A. Savin (Wikipedia)
Foto: A. Savin (Wikipedia)