NS keert 32 miljoen euro uit voor tegemoetkoming NS-transporten WO-II

Voor de 'Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS' heeft de NS tot nu toe 32 miljoen euro uitgekeerd aan 4.000 ingediende aanvragen. In totaal zijn er ruim 6.500 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er inmiddels 5.000 beoordeeld, meldt de commissie maandag.

Van de toegewezen aanvragen zijn er 600 afkomstig van overlevenden van de transporten. Ruim 3200 van de uitkeringen zijn gedaan aan kinderen van overlevenden, en ruim 160 zijn gedaan door weduwen of weduwenaars. Ongeveer 700 aanvragen zijn afgewezen omdat er volgens de commissie niet kon worden voldaan aan het uitkeringsreglement, omdat er bijvoorbeeld bewijzen of gegevens ontbraken.

NS tijdens de WO-II

De NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter speciaal ingelegde treinen gereden om Joden, Sinti en Roma te vervoeren met concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland. De vervoersbedrijf beschouwt de medewerking aan deze deportaties door de bezetter als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf en heeft hier in 2005 bij monde van toenmalig president-directeur Aad Veenman excuses voor aangeboden.

De vervoerder heeft de afgelopen decennia, vaak in samenspraak met organisaties van oorlogsgetroffenen, aandacht besteed aan het collectief herdenken, eren, en leren van het leed dat in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.

Foto: Gouwenaar (Wikipedia)
Het Nationaal monument in Kamp Westerbork
Foto: Gouwenaar (Wikipedia)