Omwonenden verzetten zich tegen extra treinen tijdens Dutch Grand Prix

Omwonenden van de plaats Overveen verzetten zich tegen extra treinen tijdens Dutch Grand Prix in mei volgend jaar. Ze zijn van plan om een rechtszaak aan te spannen tegen ProRail om te voorkomen dat er meer treinen tussen Haarlem en Zandvoort zullen rijden.

De organisatie van de Dutch Grand Prix verwacht van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei ruim 300.000 bezoekers in de richting van het circuit. Veel van de bezoekers zullen met het openbaar vervoer komen en zal naar alle verwachting veel drukte in de treinen tussen Haarlem en Zandvoort worden verwacht.

Aanpassingen

Om alles in goede banen te leiden zijn aanpassingen nodig aan de stroomvoorziening, perrons en overwegen. Ook zouden er dan meer treinen moeten rijden. Omdat huidige infrastructuur nog niet berekend op grote aantallen reizigers en extra treinen rijden er nu maximaal vier treinen per uur van en naar Zandvoort. ProRail zet zich in om de capaciteit te vergroten: Zo worden er extra spanningskabels aangelegd tussen het onderstation en de bovenleiding, worden er twee tijdelijke perrons aangelegd, en komt er een extra in- en uitgang bij het station. Voor alle werkzaamheden willen die vier gemeenten langs het spoor en de provincie Noord-Holland, daar zeven miljoen euro voor uittrekken.

Overlast in Overveen

Omwonenden langs het spoor in Overveen hebben aangegeven veel overlast te verwachten van de extra treinen. Zo loopt de spoorlijn achter een aantal tuinen. Verder is er vrees dat de overweg aan de Bloemendaalseweg tijdens het evenement helemaal wordt afgesloten vanwege de veiligheid. Inmiddels zouden bezorgde bewoners een  stichting hebben opgericht die "alle juridische mogelijkheden" onderzoekt om te voorkomen dat de extra treinen er komen.

Omstreden

Het race-evenement is momenteel omstreden doordat diverse partijen, zoals natuur- en milieuorganisaties, bekend hebben gemaakt naar de rechter te willen stappen. Ze willen dat de voorbereidende werkzaamheden aan het circuit worden stilgelegd omdat die volgens de organisaties kunnen leiden tot onherstelbare natuurschade en de uitstoot van stikstof.

Foto: Treinenweb
Het station van Zandvoort (Foto: Treinenweb)