Let op: Mondkapjes in het OV zijn vanaf nu verplicht. Reis alleen als het echt nodig is!

Deltaplan mobiliteit: dit zijn de concrete ov-plannen

Vandaag presenteren 25 organisaties uit de verkeer en vervoerssector het “Deltaplan Mobiliteit 2030”. De partijen willen dat er jaarlijks 3 miljard euro extra in het vervoer wordt geïnvesteerd. Dat geld is volgens de 25 partijen, verenigd in de mobiliteitsalliantie, nodig om een transitie op gang te brengen naar flexibel en duurzaam reizen.

"Om de omslag - naar een nieuw, innovatief en geïntegreerd mobiliteitssysteem - te maken, is in het Deltaplan een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Zoals de aanleg van mobiliteitshubs aan randen van steden en in het landelijk gebied om de overstap en uitwisseling tussen verschillende vervoerswijzen soepeler en sneller te maken” schrijft het Deltaplan.

Concrete maatregelen

In het zeventig pagina’s tellende document is vooral een visie op mobiliteit, en in mindere mate een concreet plan met concrete maatregelen. Toch wordt er wel één pagina besteed aan concrete investeringen die er nodig zijn om het openbaar vervoer te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de metro in Amsterdam door te trekken van Isolatorweg naar Amsterdam Centraal, de aanleg van een extra ov-oeververbinding in Rotterdam, en aanleg van een tramtunnel in de binnenstad in Utrecht.

Trein

Als het om de trein gaat moet de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland verkort worden en moet de spoorverbinding Den Haag – Rotterdam – Dordrecht worden opgewaardeerd naar een hoogfrequente City Lightrailsprinter (fase 1) en Lightrail (fase 2).

Toekomstbeeld OV 2040

Daarnaast omarmen de partijen het Toekomstbeeld OV 2040 van de staatssecretaris. Daarin wordt gestreefd naar hoogfrequente, fijnmazige verbindingen rondom steden. “Een prima ambitie maar het is onduidelijk hoe deze kan worden waargemaakt zonder extra middelen” aldus de mobiliteitsalliantie in het deltaplan.

San Francisco

In Deltaplan wordt San Francisco als voorbeeld genoemd. Daar is een nieuwe ondergrondse mobiliteitshub (transit center) van vijf verdiepingen voor elf verschillende ov-systemen ontwikkeld met bijvoorbeeld 30 perrons voor busvervoer, deelfietsrekken, hogesnelheidstreinen, regionale treinen en metro (in ontwikkeling).

MaaS

Ook gaat het plan uitgebreid in op het begrip Mobity as a Service (MaaS), een term die in de mobiliteitsmarkt de laatste jaren steeds vaker opduikt. Met MaaS worden verschillende vormen van vervoer (eigen vervoer, collectief vervoer en deelmobiliteit) gecombineerd om de reiziger een ‘drempelloos’ te laten reizen. “MaaS speelt een centrale rol in het opvangen van de groei van mobiliteit. Maar MaaS is veel meer dan een mobiele app met daarop reisinformatie en verschillende opties. Wil MaaS echt van de grond komen dan is een hoge beschikbaarheid van diverse diensten en vervoerswijzen noodzakelijk. Met bovendien een hoge betrouwbaarheid zodat gebruikers ook daadwerkelijk de op dat moment gewenste voertuigen tot hun beschikking hebben” aldus het Deltaplan.

Rekeningrijden

Het Deltaplan gaat niet alleen over openbaar en collectief vervoer, maar ook over rekeningrijden. De bedoeling is dat gebruikers gaan betalen naar gebruik en vervuiling. Als het aan voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging ligt, wordt 2024 het startjaar voor een kilometerheffing “voor iedereen en niet alleen in de spits”, vertelt hij aan de NOS. Volgens hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB steunt 80 procent van Nederland het plan om “te betalen naar gebruik”. Maar de steun van het kabinet ontbreekt. Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) laat weten dat ze niets voelt voor rekeningrijden.

Foto: Treinenweb.nl
Foto: Treinenweb.nl

Bron: Treinreiziger