Slachtoffers chroom-6 krijgen 7000 euro vergoeding

De 800 mensen die in een NS-werkplaats in Tilburg met het kankerverwekkende anti-roestmiddel chroom-6 in aanraking kwamen, krijgen allemaal een vergoeding van 7000 euro netto. Dat werd afgelopen woensdag door wethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg bekend gemaakt tijdens een persconferentie.

Volgens de Ridder krijgen degenen die ziek zijn geworden een uitkering van tussen de 5.000 euro tot 40.000 euro, afhankelijk van het ziektebeeld. De regeling geldt zowel voor mensen die nu ziek zijn, of later ziek worden.

Om slachtoffers niet te benadelen wordt er ook een speciaal deskundigen-panel opgericht. Daar kunnen betrokken aan de bel trekken als ze menen dat ze het niet eens zijn met de aangeboden regeling. Ook moet het panel eroor zorgen dat de betrokkenen niet terecht komen in procedures die belastend en tijdrovend kunnen zijn.

Verder zal er een ook steunpunt worden gerealiseerd die een luisterend oor zal bieden, en contactgroepen met lotgenoten organiseert. Om deze regeling opt e zetten zal er 10 miljoen in gevesteerd moeten worden. Dit wordt door zowel de gemeente Tilburg als de NS voor beide helft bekostigd. De partijen benadrukken dat er sprake zal zijn van een tegemoetkoming en geen smartengeld.

Tijdens de persconferentie hebben zowel de NS als de gemeente diep toegegeven. NS-topman Roger van Boxtel, noemde het een ‘groot gevoel van schaamte’. ,"We hebben allemaal steken laten vallen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het gebrek aan informatie. Dit hoort niet thuis in een goed functionerende samenleving."

Ook wethouder de Ridder sprak van een ‘morele verantwoordelijkheid’ na het chroom-6 drama. "Er is niets wat we kunnen doen om het leed terug te draaien. tROM (een integratieproject waarbij er aan onderhoud van musemspoorrijtuigen werd gewerkt, red.) was voor de meeste mensen verplicht."

Volgens wethouder De Ridder voelt de gemeente Tilburg een ‘morele verantwoordelijkheid’ voor het drama. "Er is niets wat we kunnen doen om het leed terug te draaien. tROM was voor de meeste mensen verplicht."

Gemengde reacties

Na afloop van de persconferentie reageerden de betrokken met gemenge reactie op de beslissing. Het plan om een deskundigenpanel op te richten werd in grote lijnen positief ontvangen. Wel zouden volgens Natascha van de Put, woordvoerder namens de slachtoffers, diverse betrokkenen de  tegemoetkoming te laag vinden. Zo vonden dat er minimaal 10.000 euro uitgekeerd moet worden. Wel krijgen ze de mogelijkheid om dit in de gemeenteraad duidelijk te maken.

De bedragen die uitgekeerd worden liggen ongeveer even hoog als wat de defensie aan betrokken personeel uitkeert.

Choom-6

Chroom-6 is een zeer giftige stof die kankerverwekkend is en tevens ook slecht voor het milieu is. De stof werd vroeger veel toegepast. De stof is enkel gevaarlijk als deze uit stofdeeltjes bestaat, zoals bij schuur- of spuitwerkzaamheden. Het kan zowel via de huid, als inademen of slikken het lichaam binnendringen, tenzij er maatregelen worden genomen door onder meer speciale beschermde kleding en stofkapjes te dragen.

Het werd vroeger veel gebruikt ter versterking en bescherming tegen roest bij de bouw van voornamelijk treinen, vliegtuigen bruggen en zelfs in bepaald gereedschap. Ook bij de defensie is er jarenlang met chroom gewerkt bij het onderhoud van diverse defensievoertuigen.


Een trein die werd omgebouwd werd van DD-AR Sprinter tot DDZ Intercity-treinstel.
Archieffoto: Treinenweb