NS dienstregeling 2020: Meer treinen tussen Amersfoort en Utrecht

Vanaf de dienstregeling van 2020 moeten er meer treinen gaan rijden, kortere reistijden zijn en betere overstappen voor reizigers. De NS gaat voor de dienstregeling 2020 een aantal verbeteringen voorstellen bij de reizigersorganisaties en regionale overheden.

Op belangrijke trajecten wil NS voor reizigers een kortere reistijd en een betere overstap creëren. Ook wil zij de frequentie van de treinen gaan verhogen. Zo moet de reistijd voor Sprinter-reizigers in Noord-Nederland korter worden en moet het aantal Intercity’s tussen Amersfoort en Utrecht van vier naar zes per uur stijgen. Ook zouden er volgens de plannen extra Sprinters tussen Harderwijk en Amersfoort moeten gaan rijden, en meer treinen van en naar Zandvoort.

Verbeteren

De NS wil de reis voor zoveel mogelijk reizigers verbeteren, maar dat lukt niet overal. Uit een vergelijking met de dienstregeling van 2019 blijkt dat 51.000 reizigers korter onderweg zijn. 5.500 reizigers zijn langer onderweg. Voor ongeveer 95% van de reizigers verandert de treinreis niet of nauwelijks. De dienstregeling 2020 gaat op zondag 15 december 2019 in.

Kortere reistijd Noord-Nederland

Door het gebruik van de nieuwe SNG-Sprinters kunnen de treinen tussen Groningen en Zwolle en Leeuwarden en Meppel 4 minuten sneller rijden. Door een betere overstap in Meppel kunnen Sprinterreizigers uit Friesland dan een kwartier sneller van en naar de Randstad reizen. Ook stelt de NS voor om de verdeling van de treinen over het uur op deze Friese lijn beter te maken, waardoor reizigers hier minder lang op de trein hoeven te wachten. Ongeveer 16.000 reizigers moeten dan gaan  profiteren van deze veranderingen.

Meer treinen en rechtstreekse verbindinge

De NS wil het aantal intercity’s tussen Amersfoort en Utrecht verhogen van 4 naar 6 per uur. "Zo ontstaan meer reismogelijkheden en verbeteren we de kans op een zitplaats.", schrijven ze. Ongeveer 15.000 reizigers profiteren hiervan. NS ziet het aantal reizigers tussen Utrecht en Deventer groeien en kiest er daarom voor om deze Intercity in de spits door te rijden naar Apeldoorn en Deventer. "Het aantal treinen groeit hier van 1 naar 3 per uur. Naar verwachting hebben zo’n 1.000 dagelijkse reizigers hier baat bij".

Ook is NS van plan om extra treinen tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort te rijden. Deze trein rijdt vier keer in de ochtendspits richting Amersfoort en vier keer in de avondspits richting Harderwijk. Door het gebruik de nieuwe SNG Sprinter die vanaf juni zal moeten worden ingezet zal dit al een tijdswinst kunnen opleveren van drie minuten.

Meer strandtreinen naar Zandvoort

Ook voor strandgangers die in de zomer naar Zandvoort willen reizen is er goed nieuws. Uiteindelijk is het de wens van de NS om met zes treinen per uur gaan rijden in plaats van vier. Momenteel doet ProRail onderzoek of dit mogelijk is. Eerder gaf de spoorbeheerder aan dat er nog te weinig vermogen beschikbaar is op de bovenleiding om dit te kunnen realiseren. Desondanks neemt de NS deze verhoogde frequentie in haar plannen op.

Overleg met vervoerders en reizigersorganisaties

Het is voor reizigers belangrijk dat zij een goede overstap hebben op het OV van andere vervoerders. NS voert daarover samen met ProRail overleg met regionale overheden en de andere vervoerders. Na advies van regionale overheden en de reizigersorganisaties zal NS in april de definitieve capaciteit voor de dienstregeling aanvragen bij ProRail.

Foto: Jamaal Hashi
Foto: Jamaal Hashi