NS zet Friese plaatsnamen in reisplanner

Vanaf binnenkort wil de NS de inwoners uit Friesland tegemoet komen door de Friese benamingen van de stations in de reisplanner te plaatsen. Het vormt een onderdeel van LWD2018 waarmee Leeuwarden wordt benoemd als Culturele Hoofdstad van Europa.

De NS benadrukt wel dat de blauwe stationsborden bij het oude blijven, en dat enkel de benaming in de reisplanner toegevoegd zal worden.

Wie nu in de reisplanners van zowel NS als Arriva als begin- en eindpunt Ljouwert  (Leeuwarden) en Hylpen (Hindeloopen) intikt, zal niet ver komen. De reisplanners herkennen beide plaatsnamen niet. Hetzelfde speelt ook bij Harns-Haven (Harlingen Haven), Snits (Sneek), Snits-Noard (Sneek-Noord), Koudum-Molkwar en Camminghabuorren.

Onduidelijk is nog of NS de stations Grou-Jirnsum en Dronryp ook in het Nederlands zal toevoegen. Hurdegaryp, De Westereen en Feanwâlden worden al wel op die manier voor niet-Friezen ontsloten.

Foto: Roel Hemkes
Foto: Roel Hemkes