Geluidsoverlast op spoor afgelopen 10 jaar teruggedrongen

In samenwerking met vervoerders heeft ProRail de geluidsoverlast van spoorgoederentreinen in tien jaar tijd drastisch weten terug te dringen. Een brief aan de Tweede Kamer over geluidshinder langs wegen en spoor bevestigt dit beeld.

De afgelopen jaren heeft ProRail geinvesteerd in oplossingen om de geluidsoverlast op het spoor te dempen. Met name zijn ook goederenwagons geluidsarmer geworden, waardoor het geluidsniveau even hoog ligt als een reizigertrein.

Nieuwe remblokken

Nieuwe technieken die in de bestrijding van de overlast zijn toegepast zijn onder meer ander soort remblokken in plaats van de gietijzeren welke bij het remmen veel herrie maken. Al sinds 2005 moeten nieuwe goederenwagons al voldoen aan deze eis, en dus ook aan nieuwe remblokken. Sinds 2008 geeft ProRail ook korting op gebruikersvergoeding (een soort wegenbelasting) als goederentreinen met deze remblokken zijn aangepast.

Blijven innoveren

De spoorbeheerder blijf zich innoveren om de geluidsreductie te verlagen. Zo worden niet alleen treinen aangepast, maar ook de infrastructuur. Bij Hilversum zijn het afgelopen jaar daarom zelfs mini-schermen langs het spoor geplaatst om de g eluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Ook is er geëxperimenteerd met speciale 'smeerpotten' langs het spoor die ervoor zorgen dat met speciale vloeistof het snerpende geluid van de wielen op het spoor minder wordt. Voornamelijk gebeurt dit bij bochten.

De maatregelen voor de komende jaren staan genoemd in het omvangrijke Meerjarenprogramma Geluid. In dit programma van het Rijk staat vermeld waar er geluidschermen langs het spoor geplaatst worden, waar raildempers aan de sporen bevestigd en waar de geluidisolatie van de gevels van woningen langs het spoor moet worden verbeterd.

  • De brief van de Staatssecretaris is hier te vinden.

Foto: Rob Dammers
Foto: Rob Dammers