Definitief vier sporen tussen Delft en Rijswijk

Het is definitief te noemen: Het spoortraject tussen Rijswijk en Delft krijgt vier sporen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft deze week het uitvoeringsbesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Rijswijk – Rotterdam ondertekend. De staatssecretaris maakt hiervoor 300 miljoen euro vrij.

De uitbreiding is hard nodig omdat het aantal reizigers én het vervoer van goederen de komende jaren sterk zal toenemen. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moet de capaciteit worden vergroot. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt ProRail daarom samen met vervoerders aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dit is een een plan van aanpak waarin staat vermeld hoe de drukste trajecten in Nederland kunnen worden aangepast om meer capaciteit te bieden voor zowel personen- als goederenvervoer.  Een onderdeel van PHS is de tien-minutentrein die nu tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt.

PHS Rijswijk – Rotterdam

Omdat het traject tussen Den Haag en Rijswijk een druk traject is zullen hier op termijn acht intercity’s en zes sprinters per uur per richting gaan rijden. Spoorbeheerder ProRail past daarom het spoor op verschillende plekken aan. Zo wordt het aantal sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid verdubbeld van twee naar vier sporen.  De huidige tunnel welke drie jaar geleden werd opgeleverd is hierin voorzien.

Ook worden er andere verbeteringen toegepast aan het traject voor de spoorverdubbeling. Zo komt er een extra onderdoorgang en wordt er een spoorbrug aangepast. Ook zal het station van Delft Zuid flink op de schop gaan.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden van medio 2019 tot eind 2024 plaatsvinden.

Foto: Bas Meijer (Wikipedia)
Foto: Bas Meijer (Wikipedia)