Stakingen op het spoor van de baan

FNV Spoor ziet voorlopig af van verdere acties bij de NS. De bond meldt vrijdag afspraken te hebben gemaakt met het spoorbedrijf, ten gunste van het personeel. In juni riep FNV het personeel tot twee keer op om regionaal het werk neer te leggen.

De NS en FNV gaan samen kijken hoe de positie van conducteurs, rangeermedewerkers en medewerkers van stationswinkels verbeterd kan worden. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld een onderzoek komt naar de fysieke belasting van conducteurs. In het onderzoek zal ook de sociale veiligheid in de dubbeldekstreinen aanbod komen. Eerder eiste FNV dat op iedere dubbeldekker een tweede conducteur zou komen.

De NS stoot de retailactiviteiten af, waar FNV zich tegen verzette. Ook daar is nu overeenstemming over. NS gaat zoals voorgenomen verder met de retailactiviteiten aan te besteden in aanbestedingen. “Als het werk overgaat van NS naar een concessienemer, dan spreekt de NS met zo’n bedrijf af dat de bestaande arbeidsvoorwaarden en de geldende aanvullende afspraken nog twee jaar lang meegaan, in plaats van een jaar” zegt FNV over de gemaakte afspraken. Verder wordt uitgezocht of medewerkers de mogelijkheid kunnen krijgen om vervroegd uit te treden. Ook de gevolgen van innovatie voor werknemers worden tegen het licht gehouden.

Verder heeft FNV afgesproken dat er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden met rangeermedewerkers.  Dit is gericht op medewerkers die door organisatiewijzigingen “onevenredig” hard zijn geraakt. FNV bestuurder Henri Janssen: “Wij ondersteunen de visie voor een sterke NS die regie voert over hoogwaardig vervoer van deur tot deur. Dat is namelijk goed voor de werkgelegenheid en voor de reiziger.”

Eerder uitte FNV juist kritiek op de visie van NS. Vakbondsleden voerden vorige maand nog actie. Het animo tot staken bleek beperkt, waardoor de hinder voor reizigers mee viel. De FNV wilde behalve een tweede conducteur bij dubbeldekkers ook dat NS weer mee zou gaan doen met regionale aanbestedingen. FNV wilde dat NS mee ging doen met de aanbesteding van de regionale spoorlijnen van Groningen en Friesland. Die eis kwam op het moment dat inschrijven bij de aanbesteding al niet meer mogelijk was. Inmiddels is duidelijk dat de Noordelijke nevenlijnen bij Arriva blijven.

Leden van de bond moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Zij hebben tot 8 augustus de tijd om erover te stemmen, zegt de vakbond.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb

Bron: Treinreiziger