NS past vormgeving reisinformatieschermen aan

De NS heeft met ingang van vandaag de vormgeving van actuele reisinformatie op perrons en in stations meer in lijn gebracht met de manier waarop die informatie in de digitale reisplanner staat. Vanaf nu komen de kleur en taal op de digitale borden komen nu meer overeen met de manier waarop reizigers informatie zien op bijvoorbeeld Reisplanners van de NS. Ook zijn de schermen overzichtelijker geworden.

Met deze aanpassingen komt NS tegemoet aan suggesties van reizigers over het weergeven van actuele reisinformatie.

Nieuwe opmaak

De nieuwe opmaak is bijvoorbeeld te zien bij een verstoring waarbij de geplande eindbestemming van een trein niet kan worden bereikt. Niet langer is dan onderaan in het scherm de wijziging in blauwe tekst te zien, maar komt in rood prominent onder de geplande bestemming de zin te staan ‘Rijdt niet verder dan’, gevolgd door het nieuwe eindstation. Hierdoor worden reizigers duidelijker gewezen op een verandering in hun reis.

Een andere veel gemeldde suggestievan reizigers is dat de perronschermen nu meer tussengelegen stations in beeld te laten zien. Voorheen kwam het voor dat op perronborden, in geval van een route met veel stations, deze afwisselend werden getoond. Vanaf vandaag blijven zoveel mogelijk stopstations in beeld staan.

Ook de vertraging is vanaf nu niet meer te zien in minder opvallende blauwe balken. Vanaf nu wordt dit op de schermen getoond in rode letters, net als in de NS-apps en de reisplanner.

En om toeristen ook tegemoet te komen worden de afwijkingen ook in het Engels aangegeven.

Foto: NS
De nieuwe vormgeving van het informatiebord (Foto: NS)