Uitleg over defecten aan Fyra

De V250 Fyra, het zorgenkindje van NS HiSpeed, heeft te kampen met veel defecten en onvolkomenheden. Zo is de kans uitermate groot dat de na de Belgische Spoorwegen (NMBS) ook op korte termijn de NS uit het hele Fyra-project gaat stappen. De hogesnelheidstrein blijkt vanwege de technische fouten en defecten ook behoorlijk onbetrouwbaar en zelfs levensgevaarlijk voor de reizigersdienst.

In beeld brengen we diverse foto's uit het onderzoeksrapport van het Britse onderzoeksbureau Mott McDonald, die op verzoek van de NMBS bewijsstukken heeft verzameld die te slechte technische staat van de trein boven water brengen. De NMBS heeft deze foto's met de pers gedeeld. Volgens het onderzoeksbureau kan het verbeteren van de Fyra nog zo'n 17 maanden in beslag nemen, de NMBS denkt daar zo'n 24 maanden over.

Punten

Volgens een onderzoek van NedTrain kent de trein enorm veel veiligheidsfouten. Zo bestaat er een rapport waarbij een trein wordt beoordeeld op fouten, het aantal strafpunten mag niet hoger uitkomen dan het cijfer tien. Uit de analyse van twee halve treinen kwamen echter scores van 1057 en 2019 punten naar voren, wat veel te veel is.

Eerder onbetrouwbaar

Het is niet de eerste keer dat de Fyra 'gekraakt' is. Al in 2011 verscheen er op een forum een bericht waarin de slechte technische staat van de trein, tijdens de proefritten, werd beschreven. Toen was er al sprake van vele veiligheidheidsfouten. Zo bleek er een hoogspanningskabel los op een plafond te liggen, en zouden diverse printplaten door branden tijdens het rijden.

Huidige problemen

De huidige problemen zijn afgelopen vrijdag opgesomd door Marc Descheemaecker, de top van de Belgische Spoorwegen. Hieronder geven we in woord en beeld de problemen aan uit een selectie van de grootste problemen.

Batterijkast


Hier zien we de batterijkast van de Fyra V250. Deze wordt gebruikt voor de laagspanning en om de trein te voorzien van enige stroom als deze los staat van de bovenleiding. Deze batterijen zijn aangebracht onder het reizigerscompartiment en hebben tijdens proefritten vlam gevat. Dit had levensgevaarlijk kunnen zijn indien dit tijdens de reizigersdienst plaatsvond.

Hierbij is er grote schade ontstaan aan zowel het interieur als het exterieur van de trein. Het tapijt in de tweede coupe kent door deze brand diverse schroeiplekken.

Volgens expert zou het aanpassen van dit systeem zodat de accu's veiliger geplaatst zouden zijn een grote investering zijn, en moet hiervoor het hele laagspanningssysteem opnieuw worden ontworpen.

Elektrische installatie


De elektrische installatie is niet veilig weggewerkt in een kast. Regen en sneeuw kunnen hierdoor een gevaar veroorzaken met kortsluiting.


Ook kabels zijn op een slechte manier weggewerkt. Deze bevinden zich onderaan de trein waarbij de sneeuw en ballast de kabels kunnen beschadigen, met nodige gevolgen van dien.


Ook de kabels zijn van slechte kwaliteit. Er zitten scheuren in de afschermingsrubbers waarbij cruciale kabels bloot kunnen komen te liggen. De manier hoe dit gerepareerd is getuigt van slecht provisorisch werk.
 

Versleten assen


Zwerfstroom veroorzaakt vroegtijdige roestvorming op de assen. Hierdoor is er op termijn mogelijke as-breuk en scheuren mogelijk.

Overige defecten


Een strip van metaal op het dak van de trein is door de luchtweerstand krom gebogen. Hierbij is de strip in de lucht gaan wijzen waarbij er mogelijk contact plaats had kunnen vinden met de bovenleiding. Dit zou een levensgevaarlijke elektrocutie als gevolg kunnen hebben.


De 'tyfoon', de claxon op de treinen, wordt gebruikt om gevaar af te wenden. Bij deze trein zijn de luchthoorns verstopt door sneeuw. Bij de andere NS-treinen is dit onmogelijk door dat deze in een behuizing zijn geplaatst onder of boven de trein.


De deuren vallen uit hun geleiderails. Ook vormen de deuren van de V250 een groot probleem. Ze openen en sluiten niet altijd goed. Ook is bij een proefrit een enkele keer een deur open gegaan tijdens een rit waarbij op maximale snelheid werd gereden.


Ook de afwerking rondom de traptreden laten het afweten bij sneeuwval. Sneeuw veroorzaakt grote schade.

Presentatie

In een door de NMBS uitgebrachte presentatie zijn alle gebreken duidelijk besproken. Deze is hier te vinden:

Dit is er mis met de Fyra.

Bron: Treinreiziger