Elektrificatie tussen Zutphen en Oldenzaal van de baan

Het station van Almelo. (Foto: T. Houdijk)
Het station van Almelo. (Foto: T. Houdijk)

De dieseltrein blijft voorlopig bij Arriva rijden tussen Zutphen en Oldenzaal, hoewel dat niet in het klimaatakkoord past. Wel zal de spoorlijn Almelo-Mariënberg worden geëlektrificeerd op kosten van de provincie Overijssel, stelt Gedeputeerde Staten voor.

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen zelf om te beginnen 2,7 miljoen euro steken in het maken van de plannen voor elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg. Dat blijkt uit een voorstel dat woensdag besproken werd besproken.

Financiering

Het ministerie heeft niet aangegeven mee te willen betalen aan dit project, waardoor de provincie Overijssel aangeeft een voorfinanciering te doen, totdat het ministerie wil meebetalen. De provincie stelt dat ze dit geld al gereserveerd hebben. Volgens de Gedeputeerde Staten is elektrificatie hard nodig. In 2027 vindt er namelijk een nieuwe aanbesteding plaats voor de concessie op dit spoor en als er met dieseltreinen zal gereden blijven worden, dan zal dat voor langere tijd gaan duren. Zodra de elektrificatie van Almelo-Mariënberg gereed is, verwacht de provincie Overijssel de 2,7 miljoen weer terug te krijgen. Voor de spoorlijn Zutphen - Hengelo ligt het anders. Daar is vanuit de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is, geen geld beschikbaar voor elektrificatie. De verwachte kosten zijn daar 90 tot 130 miljoen euro.

Nedersaksenlijn

De Gedeputeerde Staten zijn van mening dat elektricatie voordeliger is en dat het ook een beginpunt is voor de toekomstige veelbesproken Nedersaksenlijn. "Ook de reiziger ervaart voordelen van een elektrische trein", prijst het bestuursorgaan hun voorstel aan. Zo zijn elektrische treinen stiller en trekken ze sneller op. Uiteindelijk zal de gehele elektrificatie van Almelo naar Mariënberg naar verwachting 40 tot 65 miljoen euro kosten.

Reizigersvereniging ALMA

De reizigersvereniging ALMA roept de Statenleden op om de elektrificatie te ondersteunen. Ze zijn van mening dat een verbetering van spoorlijn een aanzienlijke stimulans betekent voor de bereikbaarheid. Bovendien zal het een belangrijke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de Nedersaksenlijn, een spoorverbinding van Twente naar Groningen. Elektrificatie wordt gezien als een cruciale stap in de richting van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Om deze redenen doet de vereniging een dringend beroep op de Staten van Overijssel om het geplande besluit tot voortzetting en ondersteuning van het elektrificatieproject te steunen. Op 13 december wordt er tijdens de Provinciale Statenvergadering een besluit genomen.