Personeelstekort op verkeersleidingsposten ProRail bijna de helft minder

Het personeelstekort op de verkeersleidingsposten van ProRail is bijna de helft minder. (Foto: Treinenweb)
Het personeelstekort op de verkeersleidingsposten van ProRail is bijna de helft minder. (Foto: Treinenweb)

Het tekort aan verkeersleiders bij ProRail is in de afgelopen periode tijd verminderd. Vorig jaar waren er nog 70 onbezette vacatures op de verkeersleidingsposten. In januari van dit jaar slaagde de spoorbeheerder erin om het tekort al terug te brengen tot 45, en naar verwachting zal dit tegen het einde van het jaar verder verminderd zijn tot ongeveer 35.

Volgens de woordvoerder van ProRail, Andy Wiemer, hebben diverse maatregelen bijgedragen aan het gedeeltelijk oplossen van het personeelstekort op de verkeersleidingsposten. Wiemer verklaart aan de NOS dat zowel een wervingscampagne als de uitbreiding van de interne opleidingscapaciteit hebben bijgedragen aan het aanpakken van het personeelsprobleem. Niettemin verliep het vinden van geschikt personeel niet zonder obstakels.

Naast het werven van personeel, was er ook een cultuuromslag nodig bij ProRail, zegt Wiemer tegen NOS. "Je kan wel mensen werven, maar je moet ze ook vasthouden." Een van de veranderingen die ProRail heeft doorgevoerd, omvat het creëren van een omgeving waarin werknemers meer ruimte krijgen om hun taken op een manier uit te voeren die zij als prettig ervaren. Dit houdt onder andere in dat het personeel actief wordt betrokken bij het vormgeven van hun functie.

ProRail geeft toe dat de druk op verkeersleiders soms buitensporig hoog lag. Volgens de spoorbeheerder hadden zij het al die tijd niet gemakkelijk. Pauzes waren niet altijd mogelijk en vrije dagen werden soms geweigerd. De spoorbeheerder realiseerde zich daarom dat er een verschuiving nodig was om beter aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van hedendaagse medewerkers, voornamelijk jonge professionals die meer flexibiliteit in hun functie willen ervaren.