Probleem stilvallende Intercity Direct is verholpen, punctualiteit gestegen

Het probleem van de stilvallende Intercity Direct is verholpen. De afgelopen maanden raakten er veel treinen gestrand na een noodzakelijke softwareupgrade. Inmiddels is de punctualiteit van de afgelopen weken gestegen tot boven de 84%, dit is het hoogste niveau in een half jaar tijd.

De afgelopen maanden kwamen er wekelijks circa tien IC Direct stil te vallen tussen Amsterdam en Breda. Een reset van de locomotief duurde in vele gevallen een kwartier, maar regelmatig moest  er zelfs ook een trein weggesleept worden. Door deze problemen daalden de prestaties van de IC Direct op de HSL-lijn tot twee procent onder de wettelijke minimumnorm van 82,1 procent.

Softwareupgrade

Eerder deze maand werd bekend dat de fout eindelijk door NS technische en de leverancier Bombardier gevonden was. Vervolgens is de oplossing van de softwarefout in hoog tempo doorgevoerd in de TRAXX-locomotieven die in het binnenland gebruikt worden. Hiervoor is intensief samengewerkt met leverancier Bombardier, spoorbeheerder ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toeziet op de veiligheid. Inmiddels heeft de storing zich niet meer voorgedaan.

De locomotieven van de Intercity Brussel volgen binnen enkele weken. Vanwege de toelating van de software in België duurt dat iets langer.

Marjan Rintel, in de Raad van Bestuur NS: "De HSL is de snelst groeiende spoorverbinding van Nederland en zeer belangrijk voor onze reizigers, binnen Nederland en internationaal. Ik ben opgelucht dat deze softwarefout is verholpen en dat de betrouwbaarheid voor reizigers weer toeneemt."

Verscherpte maatregelen

Om zoveel mogelijk treinen op de HSL op tijd te laten vertrekken en aankomen, werken NS en ProRail al langer intensief samen in een speciaal Verbeterprogramma HSL. Vanwege de softwareproblemen nam NS nog aanvullende maatregelen om storingen sneller op te lossen, de strandingsduur te beperken en de dienstregeling sneller te hervatten. Zo konden de machinisten gebruik maken van een gespecialiseerde helpdesk, werden er extra trainingen voor machinisten gegegeven in een simulator en zette de NS extra personeel in om problemen op te vangen. Volgens de NS blijven deze verscherpte maatregelen blijven van kracht.

Echte oorzaken aanpakken

Marjan Rintel geeft aan dat de huidige problemen op de HSL-lijn structureel moeten worden opgepakt: "Recent ging het veel over onze machinisten. Dat zijn goede machinisten, die goed zijn opgeleid voor de complexe HSL." Ze vervolgt: "Maar we moeten oppassen dat we van de technische problemen op de HSL, niet het probleem van onze mensen maken. Voor een echte oplossing op lange termijn, moeten we de echte oorzaken aanpakken."

Noodzakelijke verbeteringen

Hoewel de TRAXX-locomotief niet een typische HSL-trein is heeft de NS de afgelopen jaren een order geplaatst voor nieuwe intercity treinen die ook op de HSL kunnen rijden, Deze bestelde Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) van treinbouwer Alstom zal vanaf dienstregeling 2021 stapsgewijs leiden tot een betere dienstverlening op de HSL. Momenteel wordt de eerste trein van deze serie door de treinbouwer uitgetest.

Deze nieuwe treinen zijn speciaal voor gebruik op de HSL ontworpen, maar zullen later ook op het reguliere spoor worden ingezet, en mogelijk ook als IC Brussel naar België. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiernaast 60 miljoen beschikbaar gesteld om de infrastructuur van de HSL te verbeteren.

Zowel NS als ProRail hebben in de langetermijnvisie voor de HSL-Zuid een serie maatregelen uitgewerkt om de infrastructuur op de HSL zodanig te verbeteren. Dit moet ervoor gaan zorgen dat uiteindelijk hetzelfde niveau wordt bereikt als op het hoofdrailnet.

"Alleen door het oplossen van ontwerpfouten aan de HSL-spoorbaan en door het moderniseren van de spoorbeveiliging (ETCS), kan met nieuwe treinen dezelfde betrouwbaarheid als op het reguliere spoor worden verwacht.", laat de NS weten.

Foto: Nicky Boogaard
Foto: Nicky Boogaard