ProRail-topman Pier Eringa herbenoemd voor tijdelijke periode

Per 1 april wordt ProRail-topman Pier Eringa tijdelijk herbenoemd als president-directeur van spoorbeheerder ProRail. Zijn huidige termijn, die sinds april 2015 loopt, wordt verlengd voor een beperkte periode. In de aanloop naar de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal hij plaats maken voor een opvolger.

Het kabinet is voornemens dit najaar het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo naar de Tweede Kamer te sturen. Hiermee zal ProRail vanaf 1 januari 2021 een zelfstandig bestuursorgaan worden. Eringa heeft kenbaar gemaakt af te treden zodra de organisatie van ProRail hervormd zal worden. Voor een goed verloop van de omvorming van ProRail, is het van belang dat een opvolger er tijdig is. Momenteel heeft ProRail al een programma-directeur aangesteld die de komende periode zorg zal dragen voor de omvorming.

Pier Eringa heeft aangegeven een stap opzij te zetten zodra de nieuwe topman- of vrouw van ProRail is gevonden. Het precieze tijdstip van overdracht zal nog worden bepaald in overleg met de Raad van Commissarissen.

Eringa is ook voorzitter van de EIM, de Europese organisatie van Infrabeheerders. In die functie zet hij zich onder meer in om het internationale vervoer per spoor eenvoudiger, duurzamer en goedkoper te maken.

Foto: Frederike Roozen-Slieker
Foto: Frederike Roozen-Slieker