NS levert vanaf 2020 windstroom voor treinreizigers

De NS gaat investeren in een eigen windmolenpark. Om energie-neutraal te blijven zijn NS en Vattenfall, het voormalige Nuon, voornemens op met elkaar te samenwerken en een nieuw windpark in Amsterdam te realiseren. Onderdeel van deze samenwerking zijn zes nieuwe windturbines die groene stroom gaan leveren voor circa 10.000 huishoudens.

Nadat er een gunning heeft plaatsgevonden kan de bouw van de windturbines dit jaar starten. Deze zal gebouwd worden op de plek van het huidige opstelterrein aan de Nieuwe Hemweg, en moet in 2020 in gebruik worden genomen.

Unieke samenwerking

Vattenfall zal hier nieuwe windmolens plaatsen. Hiertoe heeft NS met Vattenfall een opstalovereenkomst gesloten. De groene stroom die het windpark oplevert, wordt via Powerpeers aan reizigers, lokale bedrijven en omwonenden aangeboden. Powerpeers is een van meest groene energiebedrijven van ons land en als voorloper benoemd in meerdere duurzaamheidsonderzoeken.

Naar fossielvrij

NS en Vattenfall hebben een grote duurzaamheidsambitie voor Nederland. Zo rijden de treinen van NS al volledig op groene stroom en wekken sommige stations al zelf hun warmte op. Stations worden verwarmd met groene stroom, groen gas of via een koude-warmteopslag die energie in de vorm van koude of warmte in de bodem opslaat.

Met de samenwerking wordt door NS voor het eerst eigen grond ingezet voor het opwekken van energie. Vattenfall heeft als doelstelling om binnen één generatie een fossielvrije energievoorziening te realiseren. Vattenfall investeert in Europa fors in duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Martijn Hagens van Vattenfall: "Ik ben erg blij met de samenwerking tussen NS, Vattenfall en Powerpeers om samen invulling te geven aan onze gemeenschappelijke doelstelling om de energietransitie in Nederland te bewerkstelligen".

Ook Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen NS, is enthousiast op wat de NS bereikt heeft: Het realiseren van een (nieuw) energieneutraal station dat we in samenwerking met ProRail hebben ontwikkeld is al fantastisch, maar ook het inzetten van daken van P&R terreinen, fietsenstallingen, kantoren en gronden voor wind- of zonne-energie, levert een belangrijke bijdrage aan de ambities die in het Klimaatakkoord staan.

Foto: Goodfreephotos
Foto: Goodfreephotos