Positieve reacties op proef oversteekhulp bij overweg

Begin januari begin spoorbeheerder ProRail met 'Oversteekhulp' als proef bij een drukke overweg in Haarlem. De proef wordt nu beëindigd en geëvalueerd. Als de Oversteekhulp succesvol blijkt wordt hij misschien toegepast op meer overwegen.

De test met de Oversteekhulp in Haarlem heeft drie maanden geduurd, en heeft veel informatie en inzichten opgeleverd. De reacties van de gebruikers waren grotendeels positief. De volgende stap is dat we met TNO de testresultaten gaan evalueren. Op basis daarvan wordt besloten of de Oversteekhulp wordt toegepast op meerdere overwegen en in welke vorm. Het ging in Haarlem om een prototype dat technisch verder ontwikkeld moet worden. ProRail voert de test uit in opdracht van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Opdrachtgever voor dit programma is het ministerie Infrastructuur & Waterstaat.

Ovesteekhulp

De Oversteekhulp is een digitaal informatiebord dichtbij een overweg, die aangeeft of passanten, en met name ouderen, rustig kunnen oversteken of dat er binnen korte tijd een trein aankomt. Is het symbool groen, dan kan men in alle rust oversteken. Als er een witte trein wordt getoond komt er binnenkort een trein aan en zal de overweg in werking treden. Als de witte trein wordt getoond, kan de langzamere voetganger dus besluiten om te wachten tot de trein voorbij is en het groene symbool weer verschijnt. De Oversteekhulp is alleen een hulpmiddel. De bellen, lichten en overwegbomen op de overweg blijft leidend.

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen zich vaak onzeker voelen tijdens het oversteken op een overweg. Zodra de bellen gaan rinkelen zouden zij kunnen schrikken of in paniek kunnen raken. Hierbij is er kans dat ze uit angst gaan rennen met gevaarlijke situaties tot gevolg of dat ze zelfs uit schrik kunnen 'bevriezen'.

Met deze proef is onderzocht of dit de onzekerheid tijdens het oversteken bij deze groep wegneemt.

Foto: ProRail

Foto: ProRail
Foto's: ProRail