Staatssecretaris: non-stop IC niet snel rendabel

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven reageert terughoudend op het idee van ProRail-topman Pier Eringa om non-stop intercity’s te introduceren tussen landsdelen en de Randstad. De staatssecretaris zegt in antwoord op Kamervragen van Mustafa Amhaouch (CDA) dat een non-stop intercity niet snel rendabel zal zijn.

“Gezien de Nederlandse situatie met relatief korte reisafstanden en stedelijke gebieden die dicht bij elkaar liggen zijn wensen voor een geheel nieuwe snelle verbinding naar de landsdelen niet snel rendabel,” legt de staatssecretaris uit. Ze vervolgt: “Dat geldt ook voor het geschikt maken van bestaande infrastructuur voor zeer hoge snelheden. Bij onderzoek naar de Zuiderzeelijn (snelle verbindingen van Groningen en Leeuwarden naar de Randstad) is in 2006 bijvoorbeeld al geconcludeerd dat de positieve effecten te beperkt waren in relatie tot de hoge investeringen.

”ProRail vertelde eerder aan Treinreiziger.nl dat de spoorbeheerder vooral de bestaande infrastructuur beter wil benutten. “We kunnen meer halen uit het bestaande netwerk door slimme dingen. Met beveiligingssysteem ERTMS ontstaat bijvoorbeeld meer capaciteit. En misschien kunnen we op sommige trajecten wel de maximum snelheid verhogen,” vertelde ProRail-woordvoerder Jaap

"Nog geen uitgewerkt plan"

De staatssecretaris wil met het beschikbare budget een zo groot mogelijk effect bereiken. “Daarom is het voor mij van belang om uitgewerkte plannen en reële keuzemogelijkheden in samenhang te toetsen op maatschappelijke effecten, kosten, haalbaarheid en maakbaarheid. Daarin zal ook naar voren komen hoeveel reizigers voordeel of nadeel hebben, bijvoorbeeld bij het op minder stations laten stoppen van Intercity-treinen.” Een uitgewerkt plan is er nog niet. Er is ook nog geen businessplan.

Het is allerminst zeker of de non-stop intercity er gaat komen. Eringa ziet het liefst één à twee keer per spits een non-stop intercity rijden vanuit Groningen, Leeuwarden en Maastricht naar de Randstad. Tegenover het Dagblad van het Noorden liet hij weten dat hij al plannen had gemaakt met NS, maar die moeten nog worden afgestemd met het ministerie. NS zei toen desgevraagd tegenover Treinreiziger.nl dat een non-stop intercity de komende jaren niet op de agenda staat.

Foto: Alexander Espéret
Foto: Alexander Espéret

Bron: Treinreiziger