Drenthe mikt op eind 2020 voor trein Emmen - Rheine

De provincie Drenthe wil dat er eind 2020 een trein Emmen – Coevorden – Rheine gaat rijden. De provincie is ook bereid om geld op tafel te leggen om de exploitatie van deze verbinding mogelijk te maken.

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De nieuwe verbinding zou zo’n 1.500 reizigers per dag moeten trekken, blijkt uit gisteren gepresenteerd onderzoek van instituut CIMA uit Hannover en de Rijksuniversiteit Groningen. Het spoor Coevorden – Neuenhaus wordt nu alleen gebruikt door goederentreinen. Het spoor tussen Neuenhaus en Bad Bentheim wordt opgeknapt, en per eind 2018 zullen hier al de eerste reizigerstreinen rijden.

De gemeenteraden van Coevorden en Emlichheim willen al heel lang een reizigerstrein van Coevorden naar Duitsland. Het lijkt steeds aannemelijker dat die trein er ook echt komt, al zijn er nog wel hobbels te nemen. Met name als het om de financiering gaat. Toch is ook hier hoop. Zo citeert Dagblad van het Noorden ambtenaar Jeroen Hartsuiker namens het college van Gedeputeerde Staten.  Volgens Hartsuiker is de provincie bereid mee te betalen aan de exploitatie van de lijn. Over de verdeelsleutel hiervan dient de provincie nog tot een akkoord te komen met de Duitsers.

Het spoor moet echter ook aangepast worden. De goederentreinen rijden stapvoets over een aantal overgangen. Er zijn enkele miljoenen nodig om de overwegen aan te pakken en de snelheid op de spoorlijn te verhogen. In 2015 zei directeur Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn ervan uit te gaan dat in 2022 de eerste passagierstrein dit traject gaat afleggen. Maar wat betreft de provincie Drenthe wordt dit al eind 2020 gerealiseerd.

Station Emmen
Een foto van station Emmen voor de overname van Arriva.
Foto: Wikipedia

Bron: Treinreiziger