Bezuiniging leidt tot minimale investeringen regionale spoorlijnen

Staatssecretaris Mansveld wil tot onvrede van de provincies en de ChristenUnie minder geld investeren in het regionale spoor. Mansveld beloofde eerder juist te investeren in het regionale spoor, maar dat geld (167 miljoen euro) is nu overgeheveld naar het hoofdrailnet.

De ChristenUnie vreest dat de treinreiziger in de regio daarvan het dupe wordt. "Als er echt geen geld blijkt voor investeringen, raakt dat de reizigers van Groningen tot Gelderland en Overijssel tot Limburg keihard'', aldus ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob.

Ook Arriva-topman Anne Hettinga is woest. "De regionale reiziger wordt opnieuw gepakt. Opnieuw omdat er de afgelopen jaren ook te weinig in het regiospoor is geïnvesteerd. Het is een dolk in de rug” aldus de Arriva topman tegenover De Gelderlander.

Hettinga heeft een ander voorstel om de geld problemen op te lossen. Hij pleit opnieuw voor het aanbesteden van elf regionale stoptreinen van NS. "Dat scheelt zo 50 miljoen euro" aldus de topman, die ook voorzitter is van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Dat is het samenwerkingsverband van Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia).

Ook de provincie Gelderland ziet niets in het voornemen van Mansveld. Gedeputeerde Conny Bieze tegenover OV-Magazine: “We hebben anderhalf jaar gepraat. We hebben concrete plannen op tafel gelegd, uitvoerbaar en broodnodig. En nu blijkt er geen cent naar de toekomst van het regionaal spoor te gaan. Het geld dat er is, gaat naar lijnen van NS. De staatssecretaris meet met twee maten. Zo ontstaan A- en B-reizigers.”

Tekort tot 2028

De herijking houdt verband met het tekort van ProRail op de meerjarenbegroting. Tot 2028 heeft ProRail een gat van 475 miljoen euro voor beheer, onderhoud en vernieuwing van het spoornet. Dit werd tijdens de Troonrede op Prinsjesdag bekend gemaakt. Al eerder lag Staatssecretaris Mansveld al onder vuur omdat ze geen orde op zaken kon stellen voor de portefeuille van ProRail.


Foto: Harry_NL

Bron: Treinreiziger