NS: "Matí64 niet meer de jongste, wel heel degelijk"

Het bekende stoptreinmaterieel waarmee de NS al sinds 1964 meer rijdt staat volgens de NS bekend als 'niet meer het jongste materieel, maar wel heel degelijk'. Vanwege de oudheid ligt er mogelijk een besluit om de treinen vanaf het einde van dit jaar buiten dienst te stellen, doordat de revisietermijnen af zullen lopen.

Eerder schetste de Telegraaf van vandaag het beeld dat de trein van het type Mat'64 een van de onveiligste treinen van de NS is waar de Nederlandse Spoorwegen nog mee rijden. De NS is van mening dat hier geen sprake van is.  "Op het Nederlandse spoor rijden immers geen onveilige treinen. Alle treinen beschikken over een toelating die is afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)."

Naast dat de trein veilig is is de trein ook robuust voor alle weersomstandigheden. "De Mat’64 heeft zich door de jaren heen bewezen als een zeer degelijke trein", schetst Abdullah Topal, materieelmanager bij de NS. "Zelfs in strenge winters bleef dit treintype zeer goed presteren en ook in andere jaargetijden heeft dit type nauwelijks last van storingen."

Telegraaf: "Onveilige trein"

De aanleiding van het krantenartikel van de Telegraaf is de enorme ravage die bij de treinbotsing bij Teuge ontstaan is. Een auto is toen onder de trein terecht gekomen waarbij de infrastructuur over een lengte van 250 meter vernield raakte, met als gevolg dat het treinverkeer vier dagen langs werd stilgelegd vanwege herstelwerkzaamheden.

Ook refereert het artikel van de krant naar een eerder uitgebracht inspectierapport, waarin een botsing met een Mat’64 en een tractor bij Coevorden wordt beschreven. Op 17 november 2008 heeft de Inspectie (ILT, destijds nog Inspectie Verkeer & Waterstaat) gerapporteerd dat bij die aanrijding geen overtredingen of tekortkomingen geconstateerd zijn. Wel signaleert de Inspectie dat het aanbrengen van een zogenoemde baanschuiver, die projectielen mogelijk van een spoorbaan kan schuiven, wellicht een optie is. Zo’n signaal houdt niet in dat er sprake is van een afwijking van de norm of regelgeving. De ,,waarschuwing’’ waarover de Telegraaf spreekt is dus feitelijk niet correct.

Baanruimer

De NS heeft naar aanleiding van het rapport onderzoek gedaan naar een eventuele inbouw van een baanruimer, maar vanwege de oudheid van de treinen en omdat deze 'op korte termijn uit de dienst zouden gaan' is er niet meer naar gekeken.

Inmiddels rijden er nog 43 treinen van dit type rond, maar aan het eind van het jaar verdwijnen ze helemaal uit de dienstregeling. "Aan het einde van dit jaar verloopt de revisietermijn van de Mat’64", schetst Topal. "We hebben besloten geen nieuwe revisiebeurt meer uit te voeren. De Mat’64 wordt vervangen door andere treintypes, zoals de DDAR-dubbeldekkers en de oude DDM1-dubbeldekkers. Later komen dan nog de Flirt-treinen, die NS onlangs heeft besteld."

Onderzoek naar schade Teuge

NS wacht op dit moment de uitkomsten van het van het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk in Teuge verder af. Uit dat onderzoek moet ook blijken waarom er zoveel schade aan de infrastructuur is ontstaan. De getroffen trein is inmiddels gestald op een speciaal rangeerterrein voor terzijde gestelde treinen, niet ver buiten het station van Amsterdam Centraal. Volgens een redacteur van Treinenweb is er aanzienlijke schade waardoor deze trein hoogstwaarschijnlijk niet meer gerepareerd zal worden, terwijl de revisietermijn ook volgens de administratie van Treinenweb aankomend najaar zal aflopen.

Bron: NS.nl