Minder verstoringen op het spoor in de eerste helft van dit jaar

Het aantal grote storingen op het spoor is in de eerste helft van dit jaar gedaald ten opzichte van de  eerste helft van 2018. Ook is de tijd die ProRail nodig heeft om de storing op te lossen met een kwartier verminderd. Daarnaast reden de treinen in het eerste halfjaar stipter op tijd in vergelijking met het voorgaande jaar, meldt spoorbeheerder ProRail.

In het eerste helft van dit jaar kwam 92,4 procent van de treinen op tijd op het station aan. Vorig jaar lag dat aantal nog op 91,4%. Volgens de bepaling van ProRail is een trein is op tijd als hij binnen 3 minuten of minder van de tijd zoals aangegeven in de reisplanner aankomt. Vijf procent van de treinen loopt onderweg vertraging op. Als een trein vertraging heeft is het in 9 van de 10 gevallen een vertraging van maximaal 5 minuten, legt ProRail uit.

Verstoringen

Het afgelopen jaar stonden de treinen minder vaak en minder lang stil als gevolg van een verstoring. ProRail registreerde in 2019 een kwart minder grote(re) verstoringen. Zij heeft een aantal maatregelen genomen om het aantal verstoringen terug te dringen. Op de drukste trajecten heeft ProRail speciale tracé-teams aangesteld. Die teams voorkomen verstoringen, met behulp van nieuwe technieken en innovaties, en dragen de zorg ervoor dat problemen eerder worden opgelost. Ook heeft ProRail met aannemers afspraken gemaakt incidenten sneller op te lossen.

Zelf wissels omzetten

Een andere maatregel is dat incidentbestrijders nu ook opgeleid zijn om licht wisselsop veilige wijze om te zetten. Van alle technische verstoringen is een wisselstoring een van de meest impactvolle. Met deze maatregel wil ProRail kostbare tijd besparen en kan het treinverkeer sneller opgestart worden.

Betere samenwerking met veiligheidsregio's

Een andere maatregel van ProRail is dat zij, de de nationale politie en de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s gaan samenwerken om het treinverkeer na een incident of ongeval sneller en veiliger weer op gang te brengen. De partijen ondertekenen nog dit jaar een samenwerkingsovereenkomst, waarin een uniforme werkwijze voor hulpverleners is opgenomen. "Door beter met elkaar samen te werken, kunnen we een spoorincident vlugger oplossen en wordt de treindienst sneller hervat", aldus Marcel van Brussel, manager brandweerzorg en risicobeheersing bij ProRail.

Uiteindelijk moet met deze overeenkomst ervoor gezorgd worden dat er geen miscommunicatie zal optreden. In november 2015 viel er een boom op het spoor bij Santpoort, die de bovenleiding beschadigde. De brandweer dacht dat er geen stroom meer op de bovenleiding stond en wilde de boom snel weghalen. Dit bleek een misverstand te zijn, met als gevolg dat brandweerlieden bijna geraakt werden door een rondslingerende bovenleiding.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb