ProRail ziet daling in de uitstoot van CO2

Spoorbeheerder ProRail is goed op weg om zijn CO2-doelstellingen van 2020 te halen. Voorlopige cijfers laten een daling in het directe en indirect energieverbruik zien en in de uitstoot van CO2 in de materiaalketen.

Het directe en indirecte energieverbruik van ProRail is in 2018 afgenomen. Voorlopige cijfers laten zien dat haar CO2-uitstoot is gedaald naar 11m5 kiloton. De doelstelling van de spoorbeheerder is om in 2020 maximaal 10 kiloton (kton) CO2 uit te stoten, ten opzichte van 80 kiloton in 2010.

Wisselverwarming

Maatregelen zoals het inkopen van groene stroom droegen de afgelopen jaren bij aan de verkleining van de CO2 uitstoot bij ProRail. Het besparen van de laatste tonnen CO2 blijkt echter lastig omdat het weer hierin afhankelijk is. Door de zeer zachte winter werdt er minder gas voor de wisselverwarming verbruikt. Ook werkt Prorail aan aan het verminderen van het aantal wissels en de omzetting van gasgestookte naar elektrische wissels. "Als het weer de komende twee jaar stabiel blijft, halen we met deze maatregelen in 2020 onze doelstelling. Mede vanwege het feit dat we in 2020 volledig over zijn op de inkoop van groen gas.", meldt ProRail.

Verwarming en energie-neutrale wagens

De CO2-uitstoot door ProRail haar lease- en bedrijfswagens, de verwarming van stations en kantoorpanden steeg licht. De spoorbeheerder verwacht dat de uitstoot van bedrijfswagens de komende jaren verder daalt omdat er flinkt wordt geïnvesteerd in elektrische auto's.

Foto: ProRail
Zonnepanelen op het dak van station Rotterdam die energie-neutraal stroom opwekken voor de voorzieningen op het station. (Foto: ProRail)

Bron: ProRail