Limburg verzweeg 75 procent kans op kostenoverschrijding Maaslijn

Dat het budget om de Maaslijn te elektrificeren veel te krap was, wist de provincie Limburg vooraf. ProRail wees erop dat er 75 procent kans was op kostenoverschrijding. Die informatie heeft toenmalig gedeputeerde Patrick van der Broeck verzwegen, meldt De Limburger.

Dat blijkt uit het feitenrelaas, dat door onderzoekers op verzoek van de provincie is opgesteld. De onderzoekers hebben de indruk dat de provincie eerst het krediet bepaald, en vervolgens daar naar toe rekent. Het lijkt erop dat de provincie eerst het krediet vast stelt, en daar vervolgens daar naar toe rekent. De onderzoekers vinden dat eerst de kosten moeten worden berekend, en daarop het krediet gebaseerd moet zijn.

Indexering

De provincie had aanvankelijk het budget vast 154 miljoen euro vast gesteld. Inmiddels wordt rekening gehouden met een kostenoverschrijding van 60 miljoen euro. Eén van de redenen dat de kosten veel hoger uitvallen, is dat in het budget geen rekening mee is gehouden dat de kosten elk jaar omhoog gaan. Doordat de crisis voorbij is, zijn de werkelijke kosten na de eerste raming in 2014 aanzienlijk omhoog gegaan.

Aanbevelingen

Gedeputeerde Staten schrijven in een brief aan de provinciale politiek dat ze de adviezen gaan overnemen. Van der Broeck wil nog niet reageren omdat hij eerst een reactie richting provincie wil geven.

Foto: Stefan Geertsen
De Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond waar Arriva rijdt.
Foto: Stefan Geertsen (Flickr; Creative Commons)

Bron: Treinreiziger.nl