ProRail: Stijging van boetes voor gevaarlijk gedrag bij overwegen

ProRail heeft in 2018 bijna drieduizend mensen bekeurd voor gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2017, toen werden er nog elfhonderd boetes werden uitgedeeld.

Volgens de spoorbeheerder is de stijging te verklaren door het gebruik van een nieuwe handhavingsmethode. Zo werkt ProRail samen met het OM door flitskasten te gebruiken bij overwegen. Deze fotograferen als het verkeer wat door de rode lichten van de spoorwegovergang rijdt. Deze flitsers worden momenteel bij twee overwegen in Hilversum beproefd.

"Het hoge aantal boetes toont aan dat er nog te veel weggebruikers zijn die weinig respect tonen voor de rode lichten en bellen. Daar moeten we dus nog steviger op inzetten", zegt Pier Eringa, directeur van ProRail.

Boetes

Van de boetes wordt 80 procent uitgeschreven voor het negeren van de rode lichten bij een overweg door weggebruikers. Een andere overtreding is het bezet houden van het spoor door bij een file op de overweg stil te staan. Vorig jaar zijn hiervoor ruim 200 boetes uitgedeeld. Deze vorm van onveiligheid wordt ook door de slimme camera's herkend.

ProRail zet ook BOA's in voor handhaving bij overwegen of langs het spoor. Zo worden er regelmatig ook boetes uitgeschreven aan fietsers en motorrijders. Voor automobilisten en motorrijders bedraagt de boete 230 euro. Bromfietsers betalen 160 euro en fietsers betalen 90 euro.

Volgens ProRail draagt het plaatsen van flitscamera's bij aan de veiligheid. De spoorbeheerder stelt op basis van cijfers dat "weggebruikers nog steeds grote risico's nemen door, als de overwegbomen sluiten, toch nog snel over te steken". Daarom zijn ze van plan om het aantal flitskasten de komende tijd verder uit te breiden.

In 2018 vonden er 31 aanrijdingen met wegverkeer plaats op overwegen waarbij 14 dodelijke slachtoffers en verschillende gewonden waren te betreuren. In 2017 waren dit nog 4 dodelijke slachtsoffers vielen.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb