ProRail: Daling van 10% in zelfmoordpogingen op het spoor

ProRail zag in 2018 een sterke daling van het aantal zelfmoordpogingen op het spoor. Hiermee is er in vergelijking met 2017 een daling van 215 naar 194 wat uitkomt op 10%. "Zo’n sterkte daling hebben we in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Het wijst op een goede aanpak. NS en ProRail werken hierin samen.", meldt ProRail.

Zowel ProRail als de vervoerders zetten zich sterk in voor het voorkomen van zelfmoordaanrijdingen op het spoor. Hierbij wordt er ook samengewerkt met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Zo staan er speciale borden langs het spoor die dergelijke mensen moeten aansporen om contact met 113 te leggen. "Borden nodigen passanten uit om te bellen en hulp te zoeken. Ook vragen we in de media structureel aandacht voor hulp als het over suïcide gaat."

Grote impact

Een aanrijding heeft vaak een grote impact op het spoorwegpersoneel: Een machinist die een aanrijding meemaakt of een conducteur die bij een ongeval moet optreden. Maar ook geldt dit voor de Incidentenbestrijders van ProRail en de hulpdiensten. Zij maken regelmatig zeer ernstige situaties mee en dragen zo respectvol mogelijk zorg voor de afhandeling.

Maatregelen

ProRail vraagt ook omstanders om alert te zijn op süicides op het spoor. Maar ook haar medewerkers in de spooromgeving worden getraind om bepaald gedrag waar te nemen en daar op in te grijpen. Daarnaast investeert ProRail in diverse maatregelen, zoals: hekken langs het spoor, schriklichten tegen loslopend wild, antiloop-matten om het betreden van sporen lastiger te maken, camera-toezicht, en een actieve samenwerking met de omgeving.

Heeft u of iemand die u kent hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl

Foto: Treinenweb
Om de veiligheid op en langs het spoor te vergroten heeft ProRail op diverse locaties hekken en anti-loopmatten aangebracht. (Foto: Treinenweb)