ProRail: 10 Procent minder hinder door overlast van dieren

Dieren blijven voor overlast zorgen op het spoor. Onder meer honden, schapen, vossen, zwanen en herten hebben volgens ProRail afgelopen jaar gezorgd voor uitval of vertraging van 4475 treinen.

Dat blijkt uit de resultaten die de Telegraaf op basis van cijfers van ProRail heeft gepubliceerd. "Het is duidelijk dat spoor en dieren niet altijd goed samengaan. Twee keer per dag leidt dat tot vertraging op het spoor. Maar het gaat wel beter", zegt woordvoerder Jaap Eikelboom, "want door tal van maatregelen is het aantal incidenten met beesten op de rails en perrons flink afgenomen."

Afgelopen jaar waren er 1792 meldingen waarvan er 784 tot vertraging leidden. Hierdoor raakten er 4475 treinen vertraagd of vielen ze ze uit. In 2017 was er sprake van 4861, hierbij is er een daling te zien van 10%

Hinder door dieren

Wanneer huis- of veedieren op of dicht langs het spoor terecht komen kan dit zorgen voor vertragingen. Het kan daarbij gaan om vee van een boer dat door een open hek op het spoor terecht komt, of een loslopende hond dicht langs het spoor. Maar kan het volgens ProRail gebeuren dat  er schade ontstaat doordat dieren aan kabels knagen. "We komen niet alleen maar de gebruikelijke huisdier, wild en boederijdieren tegen op en rond het spoor. Maar ook exotische dieren uit dierentuinen zorgen wel eens voor vertraging. Huisdieren en vee hebben bovendien een "baasje" of eigenaar. Als het dier in de spoorzone terecht komt, zorgt dat niet alleen voor een gevaarlijke situatie voor het dier, maar ook voor de baas of eigenaar", zegt ProRail.

Maatregelen

ProRail wil graag duurzaam en diervriendelijk werken. In plaats van enkel het plaatsen van barrières zoals hekken en sloten probeert ProRail ook dieren te manipuleren in hun gedrag. Zo doen ze proeven met geur, geluid en lichtbarrières. Omdat elk dier in verschillende gebieden er anders op reageren wil de spoorbeheerder per gebied kijken naar een werkzame oplossing. Een proef die bijvoorbeeld op de Maasvlakte werkt zou bijvoorbeeld weer niet altijd bij dieren op de Veluwe werken.

Geurzuiltjes en zwanenlinten

Ook test ProRail geurzuiltjes uit die een lucht verspreiden dat wild en loslopende dieren afschrikt. Met Tupoleum wordt de schrale geur van een brand nagebootst. Uit onderzoek van ProRail is gebleken dat dieren uit de buurt van deze paaltjes blijven. Ook worden de geurpalen gebruikt voor andere doeleinden: "Met de geurpalen proberen we ook wild te leiden naar veilige oversteekplaatsen. De proef laat overigens zien het ook helpt tegen konijnen die de spoorbaan ondergraven. De resultaten zijn heel positief. Daar waar we de geurpalen hebben neergezet heeft dit geleid tot 63% afname van het aantal aanrijdingen en incidenten.", meldt ProRail.

Ook zwanen zorgen geregeld voor hinder op het spoor. een constructie van palen en linten moet ervoor zorgen dat zwanen de haaks op de spoorbaan gelegen sloten niet gebruiken als 'startbaan'. Hierdoor is de kans kleiner dat zwanen in botsing komen met een trein of vast komen te zitten in de bovenleiding. Ook hebben een aantal incidentbestrijders van ProRail dit jaar een diervriendelijke cursus zwanenvangen gevolgd, omdat het vangen van zwanen een specialistisch werk is. Op deze manier kunnen de dieren snel worden gevangen en indien nodig worden overdragen aan de Dierenbescherming.

Foto: ProRail
Foto: Still-shot video ProRail van een geurzuil met het brandgeur verspreidende tupoleum.