Vanaf 2028 geen dieseltreinen meer in Twente

Uiterlijk in december 2027 moeten de dieseltreinen in Twente uit dienst gaan. Tot die tijd moet er een onderzoek plaatsvinden naar hoe er duurzaam en emissie-vrij kan worden gereden. Hierbij valt te denken aan elektrificatie en accu of waterstoftreinen.

Als eerste moet het traject Hengelo-Zutphen geëlektrificeerd worden. Eind dit jaar moet dit onderzoek afgerond zijn. Hierna wordt in 2020 het plan verder uitgewerkt en zal de Provinciale Staten een beslissing over de investering. Uiteindelijk zijn de plannen dat in 2023 het spoor geëlektrificeerd moet zijn. Ook loopt in dat jaar de concessie met de provincie af en moet duidelijk worden of Keolis de boel overneemt, of een andere vervoerder. Ook de vervoerder voor dit traject dan nieuwe treinen aanschaffen, omdat de oude LINT41 dieseltreinen vanaf dat moment afgeschreven zijn,

Elektrificatie

Elektrificatie van het traject kost tussen de 65 en 100 miljoen euro. Overijssel moet in overleg met de provincie Gelderland, waar ook een deel van het traject loopt, de kosten delen. Ook wordt onderzocht of de EU ook een deel van de kosten kan bijdragen.

Andere trajecten

De andere twee trajecten in Twente waar nu nog dieseltreinen rijden zijn Almelo-Mariënberg en Enschede-Münster. Voor dit laatste traject loopt de concessie in december 2027 af, voor Almelo-Mariënberg zal deze een jaar eerder eindigen, en al in 2026. Ook voor deze spoorlijnen moet er door de provincies gekeken worden naar elektrificatie, en zullen de nieuwe vervoerders ook met nieuw materieel gaan rijden. Hierbij kan gedacht worden aan accu-treinen die dan op enkele gedeelten van het spoor zich via de bovenleiding kunnen opladen. Een voordeel hiervan is dat niet het gehele traject dan geëlektrificeerd hoeft te worden.

Ook een waterstoftrein is een optie, echter is het nog niet duidelijk hoe snel de ontwikkeling hiervan loopt. In tot nu toe uitgevoerde onderzoeken is de waterstoftrein buiten beschouwing gelaten, omdat deze techniek naar verwachting niet op tijd beschikbaar is.

Foto: Harry_NL
Foto: Harry_NL