NS: "Aantal zwartrijders afgenomen sinds 2015"

Het aantal zwartrijders bij de NS is in 2018 gedaald. Het aantal boetes dat is uitgeschreven is gedaald van 350.000 in 2015 naar ongeveer 230.000 dit jaar. Deze daling van 34% is onder andere het gevolg van het sluiten van de poortjes op inmiddels 76 stations.

De daling van het aantal zwartrijders in de trein heeft daardoor als effect dat agressie op de trein in 2018 ten opzichte van vorig jaar afnam van 280 naar 203 meldingen. Ook het veiligheidsgevoel van reizigers stijgt door het sluiten van de poortjes op stations: 89% van de reizigers geeft aan zich veilig te voelen op stations waar de poortjes gesloten zijn. Op stations zonder poortjes is dit 79%. Van de ondervraagde reizigers gaf 90% aan dat ze tevreden zijn over de veiligheid in de trein en op het station. Ook trein- en stationspersoneel hebben aangegeven zich wat meer veiliger te voelen.

Veiligheid & Service-medewerkers

Ondanks de daling van het aantal zwartrijders blijven er helaas incidenten gebeuren. Het zwaartepunt verschuift van incidenten als gevolg van zwartrijden naar incidenten naar aanleiding van aanspreken op ongewenst gedrag op het station, zoals 'tailgaten' waarbij er achter iamand aan wordt gelopen die een poortje passeert. Het veiligheidspersoneel is speciaal opgeleid en getraind om te handelen in ingewikkelde situaties

Marjan Rintel (directeur Operatie NS): "70% van de incidenten bij NS vindt plaats op het (vaak afgesloten) station. Hier zijn incidenten beter beheersbaar. Ondersteuning van Veiligheid & Service, politie en/of hulpdiensten is daar eerder ter plaatse dan op een rijdende trein."

Foto: Treinenweb
Poortjes op station Amersfoort (Foto: Treinenweb)