Staatssecretaris: "Over vijf jaar geen onbeveiligde overwegen meer"

Over uiterlijk vijf jaar moeten er geen onbeveiligde overwegen meer zijn. Ze moeten worden beveiligd of ze moeten worden opgeheven, vindt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze gaat in gesprek met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail.

Aanvankelijk was de deadline voor het sluiten van de onveilige overwegen al gepland in 2028, maar dat duurt de staatssecretaris te lang. "De laatste jaren schommelt het aantal aanrijdingen net onder de dertig met drie tot veertien dodelijke slachtoffers per jaar", aldus de staatssecretaris. Volgens haar is het aantal slachtoffers bij overwegen sinds 2000 gedaald met 70 procent. In 1980 waren er 152 aanrijdingen waarvan 54 met dodelijke afloop.

Versnellen

Om het verwijderen of beveiligen van de onveilige overwegen te versnellen wil de staatssecretaris een aantal maatregelen nemen. Zo wil ze een landelijk bemiddelaar aanstellen die ervoor gaat zorgen dat het verwijderen of beveiligen van een overweg vlotter verloopt. Ook pleit ze voor flitspalen bij overwegen, die risicovol gedrag kunnen terugdringen.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De reactie van Van Veldhoven sluit zich aan op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die het eerder dit jaar "onacceptabel" noemde dat er jaarlijks gemiddeld elf mensen overlijden bij ongelukken op spoorwegovergangen. Volgens hun zou het gemiddelde omlaag kunnen, maar is de aanpak binnen het ministerie momenteel 'te veel versnipperd'.

Momenteel kent ons land nog 135 onbewaakte overwegen. In de afgelopen jaren zijn er al 25 overwegen beveiligd of verdwenen.

Foto: ProRail
Foto: ProRail