OM begint strafrechtelijk onderzoek naar chroom-6 bij treinonderhoud in Tilburg

Er zal door de politie en justitie een strafrechtelijk onderzoek worden opgestart naar werkzaamheden in de voormalige NS-werkplaats in Tilburg waar ruim achthonderd mensen werkten aan treinen die voorzien waren van de giftige chroom-6. Het onderzoek zal zich onder meer richten op de schuurwerkzaamheden die plaatsvonden in de periode 2004 tot en met 2011.

De mensen werkten in een re-integratieproject voor werklozen in in opdracht van de gemeente vijftien treinen voor het Spoorwegmuseum opknapten. Uit een onderzoek van het Openbaar Ministerie is gebleken dat de mensen mogelijk onvoldoende zijn beschermd tijdens de werkzaamheden aan de buitenkant van de treinen. Nu zal worden onderzocht of de voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en milieu voldoende zijn nageleefd. Inmiddels heeft de NS in al haar werkplaatsen al enige tijd de werkvoorschriften voor chroom-6 behandeling aangepast zodat die strenger worden nageleefd.

Volgens het OM is tijdens de werkzaamheden vermoedelijk onvoldoende bescherming gebruikt. Nu wordt onderzocht of voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu zijn nageleefd.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek zal volgens het OM complex zijn en zal nog enkele maanden duren. Er is om informatie gevraagd en er worden meerdere getuigen gehoord.

Niet alleen het OM maar ook de gemeente Tilburg zelf zal onderzoek uitvoeren. Zij willen onder meer weten wat de gezondheidsrisico's van chroom-6 zijn, welke bescherming de mensen die ermee werkten kregen en wie verantwoordelijk was.

De onderzoekcommissie zal haar bevindingen op 31 januari presenteren. Een groep van ongeveer zeventig ziek geworden mensen heeft de gemeente al aansprakelijk gesteld.

Choom-6

Chroom-6 is een zeer giftige stof die kankerverwekkend is en tevens ook slecht voor het milieu is. De stof werd vroeger veel toegepast. De stof is enkel gevaarlijk als deze uit stofdeeltjes bestaat, zoals bij schuur- of spuitwerkzaamheden. Het kan zowel via de huid, als inademen of slikken het lichaam binnendringen, tenzij er maatregelen worden genomen door onder meer speciale beschermde kleding en stofkapjes te dragen.

Het werd vroeger veel gebruikt ter versterking en bescherming tegen roest bij de bouw van voornamelijk treinen en vliegtuigen.

Foto: Treinenweb
Een trein in de werkplaats van NS. Dit betreft geen trein die in behandeling is vanwege de giftige stof Chroom-6. (Foto: Treinenweb)