NMBS gaat stiptheidsdoelstelling waarschijnlijk niet halen

De Belgische spoorwegen (NMBS) hebben moeite om voldoende aantal treinen op tijd te laten rijden. De bedoeling was dit jaar 89 procent van de treinen op tijd te laten rijden (of met een vertraging van minder dan 6 minuten). De NMBS erkent dat dit percentage “moeilijk realiseerbaar lijkt”.

Belgische media schrijven dat men nu verwacht dat de NMBS een stiptheid zal halen van 87,2%. Al heel het jaar rijden er in België minder treinen op tijd dan vorig jaar (88,3%). Ook is de score lager dan in 2016 (89,2%). In 2016 was het overigens de bedoeling om 90% van de treinen stipt te laten rijden.

In Nederland rekent ProRail een veel strengere eis: al vanaf 3 minuten ziet de Nederlandse infrabeheerder een trein als te laat. Desondanks valt het percentage vertraagde treinen mee. In juni was bijvoorbeeld 6,8% van de treinen in Nederland te laat. Terwijl in België meer dan 15% van het aantal treinen 6 minuten of meer vertraging had. En dat percentage zal bij 3 minuten naar verwachting nog veel hoger liggen.

Volgens de Belgische krant L’Avenir zou uit een intern document blijken dat NMBS de stiptheidsdoelen naar beneden heeft bijgesteld.  “We moeten de ambitie hebben om een finale stiptheid te behalen van om en bij de 88,0 procent”, citeert de krant het document. Dat bericht is echter volgens de NMBS “fundamenteel onjuist”. Het Belgissche spoorbedrijf vervolgt: “Wat daarentegen wel juist is, is dat op basis van de cijfers zoals vandaag gekend voor 2018 de ongewijzigde ambitie van 2018 moeilijk realiseerbaar lijkt.”

De NMBS wijt de slechte prestaties aan de categorie van “derde oorzaken” (spoorlopers, vandalisme en weersomstandigheden):  deze categorie was tijdens de eerste jaarhelft goed voor 41,3% van de opgelopen minuten vertraging. Een jaar eerder was dat nog 37,8%. Ook voor ProRail is de categorie “derden storingen” een groot probleem. ProRail topman Pier Eringa voorspelde eerder dat het aantal opgeheven treinen zou gaan dalen, dat is niet gelukt. ProRail wijt dat eveneens aan de categorie “derde storingen”.

Foto: Treinenweb
Een 'Klassieke' trein van de NMBS in Maastricht
Foto: Treinenweb

Bron: Treinreiziger.nl