ProRail: Forse toename voor groene elektriciteitsopwekking in 2018

Spoorbeheerder ProRail heeft cijfers op haar website gepubliceerd over de opwekking van duurzame energie. Met de ambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn, hebben ze in het eerste halfjaar van 2018 al meer zonne-energie opgewekt dan in heel 2017.

In 2017 is er 490.000 kWh opgewekt op bouwwerken van ProRail. Dit staat gelijk aan een elektriciteitsverbruik van 150 huishoudens. In het eerste halfjaar van 2018 is er al 535.000 kWh opgewekt, wat gelijk staat aan het verbruik van maarliefst 162 huishoudens. Een flinke toename welke in de verwachting nog verder moeten stijgen.

Eindhoven

Op 22 december 2017 zijn op de stationskap van station Eindhoven 1911 zonnepanelen in gebruik genomen. Er zijn ook 9 omvormers geplaatst. De verwachte jaaropbrengst van de installatie is 450.000 kWh. Dit komt neer op een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 136 huishoudens. Door de ingebruikname van deze zonnepanelen maakt ProRail een flinke sprong in het opwekken van groene energie om uiteindelijke 'elektriciteitsneutraal' te zijn in 2030.

Vanaf 2020 is het gas 100% groen

ProRail voert een actief energiebeleid waarbij het besparen voorop staat. "De energie die we nodig hebben vergroenen we waar mogelijk. Al onze elektriciteit kopen we al groen in, het gas dat we verbruiken vergroenen we in stappen tot 100% in 2020.", schrijft de spoorbeheerder

Het grootste zonnedak van Nederland in 2030

In 2030 wil ProRail al haar energie zelf leveren via duurzame methoden, zoals zonnepanelen op elke stationsdak ov opkapping. Ook wordt er door hen onderzocht of ze ook met zonnepanelen ingeïntregeerd in geluidsschermen langs het spoor energie kunnen opwekken.

CO2-neutraal

Sinds 1 januari 2012 koopt ProRail alleen nog maar groene stroom in die wordt opgewekt met windmolens, al enige tijd wordt er ook energie opgewekt met zonnepanelen. In 2030 heeft ProRail ook als doel om ‘CO2-neutraal’ te zijn. "Dat wil zeggen: we stoten dan geen CO2 (‘broeikasgas’) meer uit door gasverbranding. En waar dat nog wel gebeurt, wordt het gecompenseerd. Bij onze CO2-doelen hoort ook dat we minimaal beslag leggen op grondstoffen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van spoor of bouw van stations materiaal slim te (her)gebruiken en/of bepaalde grondstoffen níet meer gebruiken. Van bermafval maken we bijvoorbeeld biogas en perrontegels. En koper wordt schaarser, dus ook daar onderzoeken we de alternatieven.", vervolgt ProRail.

Foto: ProRail
Foto: ProRail

Bron: ProRail