Onzekerheid over extra snellere intercity Utrecht - Leiden

Er heerst onzekerheid over de komst van de extra snellere intercity tussen Utrecht en Leiden. Dat schrijft de Leidsche wethouder Martine Leewis in een brief aan haar gemeenteraad. ProRail waarschuwt voor een nieuw risico waardoor de nodige aanpassing van de spoorlijn duurder wordt.

In november vorig jaar werd er bekend gemaakt dat de Provincie Zuid-Holland en de NS een onderzoek instelden naar het plan om vier keer per uur een intercity tussen Utrecht Centraal en Leiden te laten rijden. Echter blijkt uit bodemonderzoek dat er extra maatregelen getroffen moeten worden om het benodige extra spoor bij Bodegraven aan te leggen. De ondergrond zou 'instabiel' zijn om capaciteit te kunnen bieden voor de extra intercity.

Uit een voorlopige schatting van ProRail zouden de aanpassingen 175 miljoen euro kosten, dit is bovenop de huidige berekende 65 tot 85 miljoen euro.

"Voor alle betrokkenen kwam de omvang van deze problematiek als een verrassing, waarmee in financiële zin geen rekening is gehouden", schrijft Leewis. "Het is al met al een kans voor Leiden om een belangrijk deel van de al lang gewenste kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in zijn algemeenheid en op het spoort Leiden-Utrecht in het bijzonder te realiseren", vervolgt ze.

Hoewel de kans nu kleiner is dat de geplande sporenuitbreiding en de extra intercity zal worden gerealiseerd, lijkt er toch een klein lichtpuntje in de lijn van de verwachting. Staatssecretaris Stientje van Velthoven schrijft aan de Tweede Kamer dat er een onderzoek plaatsvindt of de huidige spitssprinter tussen Leiden en Alphen kan worden doorgetrokken naar Utrecht, om zo de reiziger op korte termijn betere service te kunnen bieden.

Foto: Bernt Rostad
Foto: Bernt Rostad