Belgische spoorwegen passen vertrekprocedure aan

Vanaf zondag 10 juni vertrekken de treinen van de Belgische NMBS voortaan met alle deuren gesloten. Deze aangepaste vertrekprocedure moet zowel de veiligheid van de reizigers als die van de treinbegeleiders verhogen. In Nederland wordt deze vertrekprocedure al vele jaren al gevolgd, nadat ook vroeger de deuren pas sloten tijdens het vertrek.

Momenteel sluit bij de zuiderburen de laatste deur van de trein pas als de trein in beweging komt, wat bij de reizigers soms voor verwarring zorgt en ook voor potentieel gevaarlijke situaties kan zorgen voor reizigers die nog willen instappen.

Onveilig en verwarrend

In de huidige vertrekprocedure sluit de treinbegeleider vlak na het vertreksignaal alle deuren, behalve één. Reizigers mogen dan niet meer instappen, want zodra infrastructuurbeheerder Infrabel het sein op groen zet, kan de trein elk moment vertrekken. Deze situatie zorgt soms voor verwarring, omdat late instappers niet altijd beseffen dat ze niet meer mogen opstappen en dat soms alsnog proberen, met alle gevolgen van dien.

Duidelijker én veiliger

Voor de reiziger moet de nieuwe maatregel duidelijker en veiliger worden. Nadat de treinbegeleider gecontroleerd heeft dat iedereen veilig is opgestapt en het vertrek gegeven heeft, sluit hij nu ook onmiddellijk de laatste deur. Het risico dat reizigers dan nog kunnen instappen net op het moment dat de trein in beweging komt, is daarmee uitgesloten.

Naar aanleiding van de aanpassing van de vertrekprocedure, lanceert de NMBS een promotiecampagne waarin ze haar reizigers eraan herinneren dat dertig seconden voor het vertrek alle deuren sluiten. Door de vertrekprocedure aan te passen, verhoogt NMBS zowel de veiligheid van de reizigers als van de treinbegeleiders, die regelmatig worden geconfronteerd met reizigers die na het geven van het vertrek via de laatste open deur nog willen instappen.

In 2017 leidden de conflicten die daarmee gepaard gingen tot een aanzienlijk aantal gevallen van agressie. Deze moeten met de nieuwe maatregel ook worden teruggedrongen.

Foto: Michiel Dumon
Foto: Michiel Dumon