1800-serie

Ontstaan van de 1800-serie

De 1800-serie is ontstaan nadat een 1600-serie werd verdeeld over NS Reizigers (NSR) (21 stuks) en NS Cargo (NSC) (37 stuks). De locomotieven van NS Cargo (1601-1637) behielden hun oude nummer, de NSR-locs kregen een nummer in de 1800-serie, met behoud van volgnummer. Slechts één loc, de 1637 kreeg de nieuwe rode huisstijl van NS Cargo aangemeten, de rest behield het NS-geel. In 2002 werden nog eens 14 locomotieven naar NS Reizigers overgeheveld. Wegens grote schade aan de 1625 ging deze niet over naar NSR, en werd de nummerserie onderbroken. Ook de rode 1637 ging naar NS Reizigers en kreeg later haar gele kleur terug.

In december 2006 waren er plannen om de 1600-locs die terzijde stonden te Maastricht ook over te hevelen naar NSR, aangezien Railion met een overschot kampte. Het betrof de locs 1605, 1607, 1608, 1610, 1617, 1618, 1620, 1622 en 1625. Deze locs zijn echter niet aan NSR verkocht, aangezien deze de verkoopprijs te hoog vond, en de bestelling van nieuwe VIRM-dubbeldekstreinstammen minder tijd in beslag nam.


NS Reizigers

De Nederlandse Spoorweg gebruiken de locomotieven voor het trekken of duwen van dubbeldeksmaterieel van de eerste generatie en voor het trekken van rijtuigen in de reizigersdienst.

Loc 1838 is na een botsing te Amsterdam Centraal op 21 mei 2004 met zware schade buiten dienst gesteld. De loc heeft als onderdelenleverancier voor andere locs gefungeerd en stond lange tijd te Roosendaal. In augustus 2007 is de loc in Rotterdam gesloopt. Inmiddels is ook de 1841 gesloopt.

Door de terzijdestelling van de ICK-rijtuigen per 20 april 2009 heeft ook NS Reizigers een locomotievenoverschot. Daarom is een deel van de serie 1800 sindsdien terzijde gesteld.

Per 14 juni 2009 werden ook de geleasede ICL-rijtuigen uit de roulatie gehaald, deze zullen t.z.t. naar hun eigenaar Deutsche Bahn terugkeren. De 1800-locomotieven die de ICL-treinen trokken zullen terzijde gesteld worden. Hierdoor verdwijnt bijna de meerderheid van het 1800-park naar opstelterreinen. De NS 1700-locomotieven zijn ongeveer 10 jaar jonger en genieten daarom de voorkeur van NS Reizigers.