Afkortingen (w)

  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  

Afkorting Betekenis
WA Werken Administratie
WBI Werkplek Beveiligings Instructie voor werkplekbeveiligingsklassen Buiten Dienststelling of Beheerste Toelating
WBI GW/PW Werkplek Beveiligings Instructie voor werkplekbeveiligingsklassen Gegarandeerde Waarschuwing of Persoonlijke Waarneming
WECO WerkContract
WED Wet op de Economische Delicten
WIBR Waarschuwings Installatie bij BRuggen
WIDO Waarschuwings Installatie bij DienstOverpad
WINK Arriva WINK
WIT WaarschuwingsInstallatie in Tunnels
WTB WerkTreinBegeleider
WTI WerkTreinInstructie
WUBO Waarschuwingsinstallatie bij Uitzicht Belemmerende Objecten