Bedrijfsomvorming ProRail leidt niet tot duurdere treinkaartjes

De omvorming van ProRail van een privaat bedrijf tot een zelfstandig bestuursorgaan zal niet gaan leiden tot hogere kosten voor het gebruik van het spoor. Zo zullen de reizigers dan ook niet worden geconfronteerd met een duurder treinkaartje, belooft Staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Uit een Kamerbrief van van Veldhoven blijkt dat ze kosten als gevolg van het verliezen van het BTW-voordeel, zal gaan compenseren via de gebruikersvervoeding van het spoor. "Zo wordt voorkomen dat de omvorming via een hogere gebruikersvergoeding leidt tot hogere kosten voor verladers en reizigers.", schrijft ze.

Momenteel wordt er door het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een voorstel om ProRail om te vormen tot een 'zelfstandig bestuur orgaan'. Hierdoor kan de spoorbeheerder straks geen BTW meer aftrekken. Vanaf vrijdag wordt het departement stakeholders en andere overheden geraadpleegd over haar plannen.

Omvorming

Met de omvorming van de spoorwegbeheerder van bv tot zbo valt de spoorbeheerder onder de verantwoordelijkheid van het ministerie. De wetsvoorstellen zullen volgend jaar naar de Tweede kamer worden gestuurd. ZOdra deze zijn goedgekeurd zal ProRail begin 2021 een zbo zijn.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb