ProRail: Bescherm nieuwbouw langs spoor beter tegen trillingen

ProRail heeft sinds 2015 ruim honderd brieven gestuurd om gemeenten te waarschuwen dat zij maatregelen moeten nemen om nieuwe huizen langs het spoor te beschermen tegen trillingen door treinverkeer.

Rondom de 7.300 kilometer spoor in ons land is nog veel ruimte waar nog huizen kunnen worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten langs het spoor wordt al rekening gehouden met geluidsnormen. Voor trillingen zijn echter nog geen duidelijke regels opgesteld. Wel blijkt uit onderzoek dat omwonenden tot zo’n tweehonderd meter rondom het spoor trillingshinder kunnen ervaren.

"Meer treinverkeer en meer nieuwbouw kan leiden tot meer overlast bij onze bestaande én nieuwe buren", zegt topman Pier Eringa in een interview met de Volkskrant. "Gemeenten vinden het niet altijd prettig als we bij bouwplannen waarschuwen voor trillingen. Ze zijn bang dat de bouw duurder uitvalt, of dat de grond minder aantrekkelijk wordt. Wij steken onze vinger niet op om plannen te saboteren of te boycotten, maar om te waarschuwen."

Zorgen

ProRail maakt zich zorgen over de omwonenden. Het spoor zou steeds meer reizigers- en goederenvervoer toelaten, met meer drukte op het spoor. Topman Pier Eringa vindt dan ook dat gemeenten meer oog moeten hebben voor mogelijk toekomstige problemen. "Onze trillingsbrieven hebben wisselend resultaat. Sommige gemeenten nemen onze opmerkingen ter harte. Zo hebben we met Delft afspraken gemaakt over maatregelen voor woningen op de nieuwe spoortunnel. Op andere plekken liep het minder soepel. We hebben zelfs wel eens gedreigd met een rechtszaak."

Maatregelen

Het achteraf verminderen van trillingshinder is een ingewikkelde klus vergeleken met een directe oplossing tijdens de bouw van woningen. Aanpassingen hangen af van verschillende factoren, zoals de bodem, type trein wat er rijdt en de afstanden van de woningen tot aan het spoor. Ook zijn ze zijn kostbaar en hebben lang niet altijd effect.

Het voorkomen van trillingshinder blijkt een veel betere methode. De te nemen maatregelen zijn relatief eenvoudig en de kosten vallen erg mee. "Zo kan hinder ernstig worden teruggedrongen door gebouwen net even anders te bouwen en door op een andere manier te funderen. Daarom is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met een instructie voor bouwen langs het spoor.", schrijft ProRail in een nieuwsbericht op hun site. Een van de voorbeelden is Leidsche Rijn, bij de gebouwde woningen zouden in de palen rubber zijn verwerkt wat de trillingen dempt.

Foto: Bart
Foto: Bart

Bron: ProRail