ProRail gunt Movares opdracht aanpassing sporen Amsterdam - Alkmaar

Het traject Alkmaar - Amsterdam behoort tot de drukste spoortrajecten in Nederland. In de toekomst gaan hier nog meer treinen rijden. Daarom heeft ProRail heeft advies- en ingenieursbureau Movares de opdracht gegeven voor het ontwerp van de aanpassingen op het traject.

Uiterlijk in 2028 moeten er zes intercity’s per uur per richting rijden tussen Alkmaar en Amsterdam, dat zijn er nu 4. Tussen Amsterdam en Uitgeest wordt het aantal treinen uitgebreid van 4 sprinters per uur per richting naar 6. Om dit mogelijk te maken, moet het bestaande spoor worden aangepast.

Maatregelen

Meer treinen betekent dat er meer ruimte nodig is voor het opstellen van de treinstellen. Daarnaast worden op het hele traject de energievoorziening en spoorbeveiliging aangepast aan de toename van het aantal treinen. Ook worden veiligheidsmaatregelen getroffen op de overwegen. Verder wordt onderzocht of andere maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege geluid en trillingen. Eind 2024 moet het project voor het ontwerp zijn afgerond, waarna de werkzaamheden kunnen starten.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Het raamcontract met Movares werd woensdag 5 september in Utrecht getekend. Het project heeft een looptijd van zes jaar en vormt onderdeel van het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). ProRail voert dit  programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb